الماس دریای نور

گنجینه تاریخ

الماس دریای نور، الماس صورتی و کمیابی‌ست که از جواهرات نادر شاه افشار بوده است. الماس دریای نور در واقع بزرگترین الماس صورتی دنیاست که نادرشاه پس از  آن که هندوستان را فتح کرد، از پادشاه هند هدیه گرفت. در تاریخ پیوسته الماس دریای نور با الماس کوه نور که یکی دیگر از جواهرات نادرشاه افشار بود، زوج دانسته می‌شدند. اما طبق نظر کارشناسان این دو الماس از نظر رنگ و تراش وجه مشترکی ندارند. الماس دریای نور پس از مرگ نادر شاه به نوه وی شاهرخ میرزا رسید، بعد از آن به دست امیرعلم خان خزیمه و سپس به دست لطفعلی خان زند افتاد. پس از شکست لطفعلی خان از آقا محمد خان قاجار، این گوهر نیز به سلطنت قاجار منتقل شد. از آن جا که ناصرالدین شاه به الماس دریای نور علاقه بسیار داشت، معتقد بود این الماس در وسط تاج کوروش بوده است. او گاهی از این الماس به صورت پیش کلاه استفاده می کرد و گاهی آن را به سینه خود نصب می کرد. به سبب اهمیت فراوانی که الماس صورتی دریای نور برای ناصرالدین داشت، او برای تولیت الماس صورتی منصبی مخصوص ابداع کرد و آن را به سران و بزرگان کشور محول می کرد. 

الماس دریای نور از زمان نادرشاه تا قبل از ناصرالدین شاه در وسط بازوبندهای شاهانه مورد استفاده بود. در زمان ناصرالدین شاه که دیگر استفاده از بازوبندها منسوخ شده بود، الماس دریای نور را به صورت پیش کلاه ناصرالدین شاه درآوردند. این پیش کلاه در قابی زرین و آراسته به برلیان و یاقوت ساخته شده است. 

متخصصان معتقدند الماس دریای نور و الماس نورالعین در اصل از یک الماس بوده که وزن ابتدایی آن ۲۴۲ قیراط بوده است. این الماس در طی زمان به دو قسمت می شود که قسمت بزرگ تر را الماس دریای نور و الماس کوچک تر را نورالعین می نامند. هم اکنون الماس نورالعین که وزنی ۶۰ قیراطی دارد، در وسط نیم تاج شماره ۲ گنجه ۲۶ موزه جواهرات ملی قرار دارد.

هم اکنون الماس دریای نور در خزانه جواهرات ملی ایران در بانک مرکزی واقع در خیابان فردوسی نگه‌داری می‌شود. 

مشخصات: 182 قیراط، الماس صورتی

محل نگهداری: موزه جواهرات یا خزانه جواهرات ملی ایران

الماس دریای نور

#گنجینه های تاریخ ایران و جهان را با کارناوال بشناسید.

 دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته منتشر نشده است.

    پاسخ دهید

    موارد مشخص شده با * الزامی هستند.

    This is search results
    در حال بارگذاری ...