زاهدان

قبرستان ها دنیای عجیبی دارند، آن ها شهری برای رفتگانند یا بازماندگان ؟

بازماندگان یک حادثه یا یک ترحیم، مکانی را برای خانه ابدی رفتگان خود بنا می سازند. نمی دانم، در ذهن خود این خانه را برای آرامش آنان می سازند یا برای آسایش و رفاه خود ؟

در هر منطقه ای آداب و رسوم، شیوه دفن و نوع ساختمان قبرستان هایشان با منطقه ای دیگر متفاوت است و با نوع زندگی و باورهای دنیایی خود رابطه ای تنگاتنگ دارد. قبرستان های عجیبی در نقاط مختلف ایران دیده می شود که بسیار سوال برانگیز هستند.

یکی از این دیار خاموشان عجیب و حیرت انگیز در روستای تمین شهرستان زاهدان قرار دارد.

قبرستانی در دل صخره ها با معماری عجیب و بسیار جالب به نام هفتاد ملا.

امروز کارناوال مسافر روستای تمین است تا از این مکان جالب بازدید کند.

This is search results
در حال بارگذاری ...