یه چیزی انداختی | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

You Dropped Something | National Geographic Photo of the Day

عکاس این ثبت سویاش مهتا، با عبور عقابی از ساراتا هند سوغاتی‌ای دریافت کرد: یک پر بلند هند نزدیک 24 گونه عقاب را در خود جای داده است.  
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

«یه چیزی انداختی!»

یه چیزی انداختی | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

You Dropped Something | National Geographic Photo of the Day

عکاس این ثبت سویاش مهتا، با عبور عقابی از ساراتا هند سوغاتی‌ای دریافت کرد: یک پر بلند هند نزدیک 24 گونه عقاب را در خود جای داده است.