شگفتی زمستانی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Winter Wonder| National Geographic Photo of the Day

درخت سرسبز و بلند قامتی را می بینید که با اولین بارش ناگهانی برف به درختی سراپا سپید بدل شده است. این منظره برفی در شهر ساگا ژاپن گرفته شده. شهر ساگا به سبب سرامیک های سنتی اش شهرت دارد. هیدکی میزوکا « Hideki Mizuta» عاس این اثر است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

شگفتی زمستانی |

شگفتی زمستانی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Winter Wonder| National Geographic Photo of the Day

درخت سرسبز و بلند قامتی را می بینید که با اولین بارش ناگهانی برف به درختی سراپا سپید بدل شده است. این منظره برفی در شهر ساگا ژاپن گرفته شده. شهر ساگا به سبب سرامیک های سنتی اش شهرت دارد. هیدکی میزوکا « Hideki Mizuta» عاس این اثر است.

زينب شيرازی