غرب و آرامش | عکس روز نشنال جئوگرافیک

West and Relaxation | National Geographic Photo of Day

در این تصویر مسافرخانه ای قدیمی را در هوای گرگ و میش شب می بینید.  این مسافرخانه در ایالت"ریالتو" Rialto ، کالیفرنیا واقع شده است.

در غرب امریکا مکان های تاریخی بسیاری وجود دارد که بسیاری از آنها فراموش شده اند.

با این که کالیفرنیا هر روز در حال بزرگتر شدن است، اما این مسافرخانه مانند نشانه ای گرانبها از سال های 1950 باقی مانده است.

این مسافرخانه که شبیه خیمه های سرخ پوستان است، حال و هوای نوستالوژیک را تداعی می کند.

این تصویر توسط "متی ساویل"  Matthew Saville به ثبت رسیده است.

دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

غرب و آرامش |

غرب و آرامش | عکس روز نشنال جئوگرافیک

West and Relaxation | National Geographic Photo of Day

در این تصویر مسافرخانه ای قدیمی را در هوای گرگ و میش شب می بینید.  این مسافرخانه در ایالت"ریالتو" Rialto ، کالیفرنیا واقع شده است.

در غرب امریکا مکان های تاریخی بسیاری وجود دارد که بسیاری از آنها فراموش شده اند.

با این که کالیفرنیا هر روز در حال بزرگتر شدن است، اما این مسافرخانه مانند نشانه ای گرانبها از سال های 1950 باقی مانده است.

این مسافرخانه که شبیه خیمه های سرخ پوستان است، حال و هوای نوستالوژیک را تداعی می کند.

این تصویر توسط "متی ساویل"  Matthew Saville به ثبت رسیده است.

الهه افهامی