گرما و رنگ | Warmth and Color   یک زن در " پوشکار " ( Pushkar ) هند ، برای دوربین " لونه ایزرائلسه " ( Lone Israelsen ) لبخند می زند. عکاس این عکس می کوید : من عاشق هندوستان هستم ، برای همین هم با یکی از دوستانم به اینجا سفر کردم. ما یک راهنمای محلی گرفتیم و او ما را به پوشکار آورد . من معمولا سیاه و سفید عکاسی می کنم اما هند به قدری رنگارنگ و زیباست که شما به جادوی رنگ ایمان میاورید. "
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

گرما و رنگ |

گرما و رنگ | Warmth and Color   یک زن در " پوشکار " ( Pushkar ) هند ، برای دوربین " لونه ایزرائلسه " ( Lone Israelsen ) لبخند می زند. عکاس این عکس می کوید : من عاشق هندوستان هستم ، برای همین هم با یکی از دوستانم به اینجا سفر کردم. ما یک راهنمای محلی گرفتیم و او ما را به پوشکار آورد . من معمولا سیاه و سفید عکاسی می کنم اما هند به قدری رنگارنگ و زیباست که شما به جادوی رنگ ایمان میاورید. "

مینا جعفری