پیاده روی در حیات وحش | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

A Walk on the Wild Side | National Geographic Photo of the Day

«یه یه» پاندای بزرگ 16 ساله ایست که در منطقه حفاظت شده و طبیعی ولونگ چین نگهداری می‌شود.  کشور چین به منظور ترمیم و حفاظت محل زندگی از دست رفته پانداها، حفاظتگاه‌های طبیعی را ایجاد کرده است.  امروزه مرکز ولونگ چین در زاد و ولد پانداها در محیطی طبیعی و آموزش رفتارهای اجتماعی فعالیت‌هایی دارد. 
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

پیاده روی در حیات وحش |

پیاده روی در حیات وحش | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

A Walk on the Wild Side | National Geographic Photo of the Day

«یه یه» پاندای بزرگ 16 ساله ایست که در منطقه حفاظت شده و طبیعی ولونگ چین نگهداری می‌شود.  کشور چین به منظور ترمیم و حفاظت محل زندگی از دست رفته پانداها، حفاظتگاه‌های طبیعی را ایجاد کرده است.  امروزه مرکز ولونگ چین در زاد و ولد پانداها در محیطی طبیعی و آموزش رفتارهای اجتماعی فعالیت‌هایی دارد. 

زينب شيرازی