خوش گذرانی نهنگ | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Wale of a Time | National Geographic Photo of the Day

تصویر یک کوسه نهنگ در حال شنا را می‌بینید که کنجکاوانه ناظران خودش را می‌نگرد. عکاس این تصویر، دیوید رابینسون کسی‌ست که درباره محیط زیست کوسه نهنگ‌ها تحقیقاتی انجام می‌دهد.  دیوید این ثبت را در قطر و در منطقه‌ای که آبش سرشار از پلانکتون است، گرفته است. 
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

خوش گذرانی نهنگ |

خوش گذرانی نهنگ | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Wale of a Time | National Geographic Photo of the Day

تصویر یک کوسه نهنگ در حال شنا را می‌بینید که کنجکاوانه ناظران خودش را می‌نگرد. عکاس این تصویر، دیوید رابینسون کسی‌ست که درباره محیط زیست کوسه نهنگ‌ها تحقیقاتی انجام می‌دهد.  دیوید این ثبت را در قطر و در منطقه‌ای که آبش سرشار از پلانکتون است، گرفته است. 

زينب شيرازی