اروگوئه

تصور کنید در کنار ساحل در حال قدم زدن هستید . خورشید گرم و سوزان می تابد و صدای موج ها به گوش می رسد .

شن ها را زیر پاهایتان حس می کنید …

ناگهان با دستی برخورد می کنید که از زیر شن ها به بیرون آمده است و به سوی آسمان ها می خواهد بروزد .

این یک مجسمه است که با مهارت زیادی در کنار ساحل ساخته شده است . در این ساحل هنر انسان را در کنار هنر طبیعت خواهید یافت که چگونه در کنار هم شاهکاری بی مثال را بوجود آورده اند .

همراه کارناوال باشید تا سفری به این ساحل را تجربه کنیم .

خوب نگا کنید ، مجسمه از این جا پیداست …

This is search results
در حال بارگذاری ...