ترکمنستان

در طبیعت و جهان زیبای ما همواره مکان هایی وجود دارد که می توان از آنها با عنوان تکه و یا دری از بهشت یاد کرد . این مکان ها چنان دلفریبند که مدهوشمان می کنند .

در ذهن آدمی همیشه جهنم در نقطه مقابل بهشت بسیار هراس آور و وحشتناک بوده است . حالا در همین طبیعت شگفتی آفرین ، مکانی وجود دارد که از آن با عنوان دروازه جهنم یاد می شود که با توجه به شکل و ظاهر آن چندان هم بی ارتباط به نظر نمی رسد .

سری خواهیم زد به دروازه جهنم در کشور ترکمنستان که در تاریکی شب بسیار زیبا و البته کمی شیطانی است .

همراه کارناوال باشید تا سفری به این دروازه داشته باشیم .

This is search results
در حال بارگذاری ...