مقبره ی چنگیزخان مغول ; مخفی شده تا به امروز

مقبره ی چنگیزخان مغول ; مخفی شده تا به امروز

اماکن و بناهای تاریخی ایرانجاذبه های توریستی آسیا
چادر مردمان مغول

چنگیز خان مغول که نام اصلی او تموچین بوده یکی از فاتحان بزرگ در تاریخ از وی نام برده می شود . او سردار جنگی و همین طور از خان های #مغول بوده است که توانست قبیله های مغول را متحد کند و کشور گشایی های خود را آغاز کنید . به هر سرزمینی که پای می گذاشته است ترس و وحشت را به همراه خود می آورده . می گویند در جنگ هایش حمام خون را می انداخته و در تمامی جنگ ها شجاعانه می جنگیده است . 

او قسمت های زیادی از #آسیا را فتح کرد . مانند روسیه ، چین ، ایران و خاورمیانه . چنگیز خان و نوادگانش حتی توانستند قسمت هایی از اروپای شرقی را نیز فتح کنند و بعد از آن امپراطوری مغول بوجود آمد . برای نشان دادن وسعت این امپراطوری و نفوذ آن می توان گفت که قوبلای خان اولین امپراطور از سلسله ی یوان در چین و هلاکو خان ، اولین ایلخان ایران یک پدربزرگ داشتند و او چنگیز خان مغول بوده است . 

بعد از این همه کشور گشایی و ریختن خون سربازان و مردم بی گناه او از این دنیا رفت . امروزه چنگیز خان مقبره ای ندارد ولی مکان هایی وجود دارد که به مقبره ی وی نسبت داده می شوند . محققین هنوز بر سر محل دفن وی شک دارند . 

همراه کارناوال باشید تا از مکان هایی که به مقبره و محل دفن چنگیز خان نسبت داده می شوند کجاست . 

اسب های مغول در دشت

محل دفن چنگیز خان کجاست ؟

زمان مرگ #چنگیزخان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است و در پی آن هیچکس نمی داند که کجا دفن شده است . برخی می گویند بعد از مرگ به #مغولستان بازگردانده شده است و برخی می گویند در مکانی که آخرین #جنگ را کرده است دفن شده . 

بسیاری بر این باورند به همراه او مقدار زیادی طلا خاک شده و از مقبره ی او به عنوان گنج چنگیزخان نیز یاد می شود . 

در ادامه ناگفته هایی از زندگی چنگیز خان را برای شما بازگو خواهیم کرد و متعجب خواهید شد و بعد از آن نظریه ی محققین و مکان هایی که احتمال می دهند چنگیز خان در آن جا دفن شده را بررسی خواهیم کرد . 

دشتی در مغولستان
دشتی در مغولستان
سنگی تاریخی

نیم نگاهی به مجسمه ی یادبود چنگیزخان 

در سال ۲۰۰۸ مجسمه ی عظیم چنگیزخان که بر روی اسب نشسته بود بر روی ساختمان بانک رودخانه ی تول که فاصله ای ۵۴ کیلومتری با پایتخت مغولستان دارد قرار گرفت . بنا به افسانه ها این جا محلی بوده است که شلاق طلایی را یافته اند . ارتفاع این مجسمه ۴۰ متر می باشد و ۲۵۰ تن استیل در آن بکار رفته است تا امروزه با یک مجسمه ی بزرگی از جنس استیل مواجه شویم . 

سر این مجسمه به سمت مکانی است که می گویند چنگیز خان در آن جا به دنیا آمده است . از درون این مجسمه و ساختمانی که بر روی آن قرار گرفته است می توان دیدن کرد . شلاق طلایی ، گوشت اسب ( به عنوان نماد ) درون این مکان به نمایش گذاشته شده است . شما حتی می توانید در این مکان بیلیارد هم بازی کنید.

درون این مجسمه آسانسور هایی ساخته شده و می توانید از قسمت پشتی اسب به سر اسب برسید . از این مجسمه ی یادبود می توان به عنوان بزرگترین مجسمه در دنیا که مربوط به اسب سواری است یاد کرد . 

مجسمه ی یادبود چنگیزخان
مجسمه ی یادبود چنگیزخان
مجسمه ی یادبود چنگیزخان
مجسمه ی یادبود چنگیزخان
مجسمه ی یادبود چنگیزخان
مجسمه ی یادبود چنگیزخان
مجسمه ی یادبود چنگیزخان

درباره ی چنگیز خان بدانیم ، حقیقت های ناگفته

زندگی چنگیز خان پر است از فراز و نشیب . می گویند به هنگام تولد او دستش را مشت کرده بود و لکه خونی در دستش بوده است . یافته های #تاریخی درباره ی مرگ پدرش می گویند که چگونه در مقابل او و به دست مردمان قبیله کشته شده است . 

زندگی سختی داشته است و شاید تاثیرات دوران کودکی وی بوده که در بزرگی این چنین خون های بسیار ریخته است . 

ما زندگی وی از کودکی تا مرگش را برای شما در قسمت های جدا از هم پدید آورده ایم تا با زندگی چنگیز خان بیشتر و راحت تر آشنا شوید . 

در حال بارگذاری ویدئو ...

دوران کودکی تا جوانی چنگیز خان

 تموجین یا همان چنگیز خان بین سال های ۱۱۶۷ تا ۱۱۶۲ طیق منابع تاریخی به دنیا آمده است . او اولین پسر یسوگی ، رئیس قبیله ی کیاد که از خاندان برجی گین است به حساب می آید . در دورانی که پدر چنگیزخان رئیس #قبیله بود قبایل مغول و تاتار با یکدیگر به هیچ عنوان در صلح نبودند و بلکه جنگ هایی در میانشان شکل می گرفت و هرکدام رئیس های قبیله ی خودشان را داشتند . 

طبق گفته ی تاریخ نویسان چنگیزخان پدر خود را در سن ۱۲ سالگی از دست داد . زمانی که پدرش از دنیا رفت دیگر قبایل دیگر از قبیله ی او فرمان نبردند و حتی با خانواده ی وی به دشمنی پرداختند . آن زمان دوران سختی برای چنگیزخان بود و چندین بار نیز زندانی شد ولی هیچ گاه آتش درون خود را خاموش نکرد . 

چنکیزخان از همان ابتدا با توجه به شرایط و خلق و خوی روحیه ای #جنگجو داشت . او به دنبال عوض کردن اوضاع بود و در همین راستا به دنبال افرادی می گشت تا بتواند به آن ها اعتماد کند و در کنار او باشند تا به خواسته هایش برسد . او به نزد یکی از آشنایان پدرش رفت ، اونگ خان . 

اونگ خان درخواست دوستی چنگیزخان را قبول کرد چون می دانست پدر او چه کسی بوده است و در قبیله ی خود به او جایگاهی داد . 

این اولین حرکتی بود که چنگیزخان را به جلو راند . 

کودکی چنگیزخان
مردان مغول
کشته شده به دست مغول ها

به قدرت رسیدن چنگیزخان

چنگیزخان از همان ابتدا جنگ های خود را با دیگر قبایل آغاز کرد . یکی از این دشمنان برادر اونگ خان بود و توانست او را شکست دهد . قبیله های دیگری مانند تایجوت ، سالجوت ، قنقرات ، جلایر و تاتار می دیدند که چگونه چنگیزخان و اونگ خان در حال گرفتن قدرت هستند و برای همین با یکدیگر متحد شدند تا علیه این دو در یک جبهه بجنگند . بر مبنای باور های دینی خود این گونه پیمان بستند ، اسب ، گاو ، قوچ و سگ اوردند و آن ها را کشتند و این گونه با خود پیمان بستند که اگر کسی خلاف وعده ی خویش کاری را انجام دهد به این صورت کشته شود . در میان این مردمان پیمانی مهم و بزرگ محسوب می شود . 

 در آن سوی جبهه چنگیزخان و اونگ خان متوجه شدند و جنگ های خود میان دیگر قبایل را آغاز کردند و در نهایت پیروز شدند . به مدت ۷ سال چنگیزخان نزد اونگ خان خدمت کرد و با توجه به وضعیت فرماندهان و نزدیکان اونگ خان و همین طور پسر او سعی کردند تا چنگیزخان را نزد اونگ خان بد جلوه دهند . در نهایت اونگ خان با پنگیزخان بد شد و جنگی میان آن ها شکل گرفت . اونگ خان شکست خود و طبق گفته های تاریخی به بیایان ها فرار کرد و به دست مردمان تابانگ خان که رئیس قبیله ی تایمون که یکی از دشمنان قدیمی او محسوب می شد به قتل رسید . پسر او نیز که سنگون نام داشت به تبت رفت و در نهایت در کاشغر به قتل رسید  و این جا بود که نام چنگیزرا به او دادند . 

 پس از از میان رفتن اونگ خان چنگیزخان خود را پادشاه خواند . در ادامه او با قبایل دیگر جنگید و پیروز شد . بعد از پیروزی ها جشن بزرگی برپا کرد . در میان کسانی که در جشن حضور داشتند مردی بود به نام تب تنکری . او مردی بود که قدرت های خاصی داشت و از غیب خبر داشت . پرواز می کرد و با خدا صحبت می کرد . در هوای سرد و یخ بدون لباس می خوابید و یخ های اطرافش به دلیل گرم بودن بدن او آب می شدند . 

او به چنگیزخان گفت : مردی سرخ چهره که سوار بر اسب سفیدی بود در مقابل من ظاهر شد گفت که تو را باید چنگیزخان بنامند و ما به تو و فرزندانت خیر و برکت زیاد خواهیم داد . چنگیزخان به معنی شاه جهان می باشد . 

مرد مغول
جنگ میان مغول ها
مردی مغول

جنگ های خونین چنگیزخان آغاز می شود

بعد از به قدرت رسیدن چنگیزخان او جنگ های خود را با قوم تاتار ، مردمانی که پدر او را به قتل رساندند را آغاز می کند . این نبردها به شدت خونین بوده اند و هیچ رحمی در میان نبود . 

تاتار ها با تمام قدرت در مقابل چنگیزخان ایستادگی می کنند ولی نتوانستند پیروز شوند . 

چنگیزخان به سربازان خود دستور داده بود تا هر تاتاری که در هر سنی بود را بکشند . 

چنگیزخان
چنگیزخان در جنگ

چنگیزخان ملتی جنگجو را بوجود می آورد

در سن ۳۹ سالگی چنگیزخان بر تخت پادشاهی نشست . از کوه های آلتا تا کوه های خینگان در شرق و و در قسمت های شمالی تا دریاچه ی بایکال قلمرو او محسوب می شد . چنگیزخان همه ی قبیله ها را کنار هم جمع کرد و سعی بر این داشت تا حکومتی مرکزی را بوجود بیاورد و همه به یک زبان صحبت کنند . او بر این عقیده بود که وفاداری مهم ترین راه برای رسیدن به موفقیت است . 

 

او یکی از برترین پادشاهان در ان دوران به حساب می آمد . او به محض رسیدن به قدرت به افراد وفادار خود پاداش هایی داد و کسانی را که استعداد هایی داشتند را به کار می گرفت . 

فرماندهان او از میان وفادار ترین افراد خود انتخاب می کرد . او پادشاهی سخاوتمند بود و به کسانی که از قبیله ی او نبودند ولی اگر وفاداری خود را ثابت می کردند اعتماد می کرد . 

دشتی در مغولستان
سپاه چنگیزخان

جنگ های چنگیزخان برای فتح دنیا

مغول ها در سال ۱۲۱۸ میلادی ، ۶۱۶ قمری به ایران حمله کردند . ادوارد تلر در خاطرات خود در دوران خوارزمشاهی این گونه می نویسد : 

یک نمونه مهم در تاریخ ، جنگ های چنگیزخان مغول و تخریب سرزمین های پارسی است . بیشتر از نصف جمعیت این سرزمین تسخیر شد و نابود گردید . پارس که همان ایران امروزی است هرگز جلال و ابهت پیشین خود را بازنیافت . 

 در زمان حمله ی مغول ها محمد خوارزمشاه در قدرت بود و توان مقابله با مغول ها را نداشت و به همین دلیل به جزیره ی ابسکون در دریای خزر فرار می کند و همان جا از دنیا می رود . جلال الدین پسر شجاع وی در برابر مغولان ایستادگی میکند و چنگیزخان در وصف او می گوید : اگر فرزندی باشید باید اینگونه باشد . 

چنگیزخان خیابان های نیشابور که مهد علم و دانش آن زمان بود را به رودخانه ی خون تبدیل کرد و از کشته شدگان که زنان و مردان و کودکان آن ها را تشکیل می دادند تپه هایی ساخت . می گویند او حتی به سگ ها و گربه ها هم رحم نکرد . 

 یکی از تاریخ نگاران در این باره می گوید : 

شکی نیست که نابودی و ویرانی که در حین خیزش دولت مغول در ایران بوقوع پیوست ، و قتل‌عام وسیعی که در آن زمان رخ داد، در هزار سال هم ترمیم نخواهد گشت ، حتی اگر فاجعه دیگری نیز بوقوع نپیوندد .

شاید هزار سال به طول نینجامید اما در اواسط قرن بیستم بود که جمعیت نیشابور به سطح دوران پیش از حمله مغول بازگشت .

نقشه ی حمله های چنگیزخان
سپاه چنگیزخان
نبرد چنگیزخان
نقاشی از نبرد چنگیزخان

چنگیزخان و مرگ او

چنگیزخان در سفرهای جنگی به سر می برد و متوجه شد که مرگ به او نزدیک میشود . او از فرزندان خود خواست تا از فرمان او سرپیچی نکنند و هیچ گاه با یکدیگر نجنگند . او وصیت کرد که بعد از مرگش کسی گریه نکند و مرگ او را به کسی نگویند تا دشمنان با خبر نشوند . 

او خواست تا مخفیانه دفن شود تا از نبود او دشمنان سوء استفاده نکنند . 

در نهایت بعد از ۲۵ سال حکمفرمایی در سن ۷۳ سالگی از دنیا رفت . طول عمر چنگیزخان به درستی معلوم نیست .

چنگیزخان به هنگام مرگ
چنگیزخان به هنگام مرگ

چنگیزخان در کجا دفن شده است ، یافته های تاریخی

در رابطه با محل دفن چنگیزخان سخن های زیادی به میان آمده است و داستان های گوناگونی وجود دارد . تا به امروز کسی نتوانسته است محل دقیق دفن او را مشخص کند . اگر سری به تاریخ آن زمان بزنید خواهید دریافت که پی بردن به این موضوع بسیار سخت خواهد بود . 

در ادامه به بررسی شواهد تاریخی خواهیم پرداخت . 

نگاهی به یکی از شواهد تاریخی ، واقعه ای خونبار

چنگیزخان خواسته بود تا بعد از مرگش او را بدون وجود داشتن اثری از وی به خاک  بسپارند . بعد از مرگ او را به مغولستان بازگرداندند و بسیاری از محققین باور ارند که جسد او را در مکانی نزدیک به رودخانه ی اونون  دفن کرده اند . افسانه ای می گوید :

گروهی که جسد چنگیزخان را حمل می کردند تا او را به خاک بسپارند هر چیزی که سر راهشان بود را نابود می کردند تا کسی متوجه نشود چنگیزخان در کجا دفن خواهد شد . بعد از رسیدن به محل دفن و ساخته شدن مقبره تمامی برده هایی که مقبره را ساخته بودند به دست سربازان کشته شدند و سربازان هم به دست افراد دیگری کشته شدند تا این گونه محل دفن چنگیزخان هیچگاه مشخص نشود . 

موسولئوم محلی که می گویند مقبره ی چنگیزخان است فقط یک یادبود است و محل دفن جسد او نیست . 

دفن کردن چنگیزخان

رودخانه ای که جسد چنگیزخان را با خود برد

داستان های محلی می گویند محل دفن چنگزخان توسط آب رودخانه به دور دست ها رفت و این گونه مکانی که او دفن شده هیچگاه مشخص نخواهد شد . داستان دیگری وجود دارد که می گوید زمینی که چنگیزخان را در زیر آن دفن کردهاند توسط اسب های زیادی پاکوب شد و سپس بر روی آن درخت های زیادی کاشته شده است و این گونه پنهان گشته است . 

رودخانه

نظریه های تاریخدانان و گردشگران معروف

اردنی توبجی در این باره  معتقد است که تابوت چنگیزخان زمانی که به مغولستان رسید خالی بوده است . آلتان توبجی از دیگر تاریخ نویسان مغولستان می گوید درون تابوت چنگیزخان فقط لباس او ، کفش هایش ، چادر او بوده است و  در اوردوس دفن شده است . 

یکی ار افسانه ها می گوید که چنگیزخان به همراه یک شتر جوان دفن شده بود . ۳۰ سال بعد محل دفن وی پیدا شده است . حتما می پرسید چگونه ؟ طبق افسانه مادر شتر جوان به دنبال او می گشته است و با شنید صدای فریاد شتر جوان در زیر زمین او را پیدا کرده است . داستانی جالب و باور کردن آن سخت است . 

مارکوپولو در این باره می گوید که خود مغول ها نیز از محل دفن چنگیزخان اطلاعی ندارند . 

کارشناسی در حال تحقیق

داستانی دیگر از محل دفن چنگیزخان

یکی دیگر از مکان هایی که احتمال می دهند چنگیزخان در آن دفن شده است کوه بورخان خلدون می باشد . این منطقه ایخ خوریگ نامیده می شود و به ان تابو بزرگ هم گفته می شود . این مکان ۲۴۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و برای مغول ها کاملا شناخته شده می باشد . 

در ۲۰ سال گذشته این منطقه دردسترس محققین قرار گرفته است . 

کوه

تحقیقات برای رسیدن به نتیجه

در مناطقی که انتظار می رود چنگیزخان ممکن است در آن جا دفن شده باشد گروه هایی از محققین و دانشجوها فعالیت های زیادی را انجام می دهند . در سال ۲۰۰۴ ، ۶ اکتبر موری کرویتس باستان شناس جوان ادعا کرد که محل دفن چنگیزخان را پیدا کرده است . 

او ۴۰ سال وقت صرف کرد تا به این نتایج بدست آمده برسد . او به استناد کتابی متعلق به یسوعی ها که متعلق به قرن ۱۵ می باشد گفت در این کتاب از شخصی به نام تموجین یاد شده که در آخرین نبرد به پیروزی رسیده است . او می گوید چنگیزخان در آخرین نبرد خود خواسته تا در منطقه ای به نام رود های بروچی دفن شود ولی محل دقیق آن مشخص نیست . 

مجله ی #نشنال جئوگرافیک در سال ۲۰۱۰ جستجو برای پیدا کردن چنگیزخان را به عنوان جستجوی سال معرفی کرد . 

امروزه بوسله ی عکس های ماهواره ای و تکنولوژی های پیشرفته سعی در پیدا کردن محل دفن چنگیزخان دارند . 

کارشناس باستان شناسی
تیم باستان شناسی

نتیجه گیری نهایی 

شاید هیچ گاه نتوان محل دفن چنگیزخان را پیدا کرد . مردی که جنگ های زیادی کرد و خون های بسیار ریخت . چگون می توان این گونه بود ؟ او پادشاهی سخاوتمند بود و یا یک جنگجوی بی رحم ؟

تاریخ تا به امروز افراد زیادی را همچون چنگیزخان دیده است . 

تحقیقات برای یافتن محل دفن او ادامه دارد و ممکن است به زودی خبری مبنی بر یفتن محل دقیق دفن او بشنویم و یا شاید هیچگاه متوجه نشویم . 

تیم های دانشگای زیادی در این زمینه فعالیت می کنند . باید صبر کرد تا دید چه می شود . 

چنگیزخان
نبرد چنگیزخان
دشتی در مغولستان

سخن کارناوال

نظر شما چیست ؟ شما درباره ی چنگیزخان چه فکر می کنید ؟ دیدگاه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید . 

مقبره ی چنگیزخان مغول ; مخفی شده تا به امروز
4.24 61

 دیدگاه ها

 • سرباز هخامنشي

  ۴۶

  ۲۰

  …….تو روحش و هر چی موغوله

 • علیرضا کاویان

  ۴۰

  ۱۲

  چنگیز احمق تو روحت آتیش بگیره که تو سرت پهن گاو بوده چی بردی با خودت خداوند لعنت کند تمام انسانهایی که به مردم خوب خیانت میکنند.آمین

 • هخامنشی

  ۲۳

  ۸

  دادا آزمایش دی ان ای بده نکنه از نسل مغول باشی

 • ali

  ۲۹

  ۹

  دلیل حمله مغول به ایران رو می دونید؟؟بررسی کنید تا دلیلش رو متوجه بشین. ضمنا رابطه بین ایران و مغولستان رو هم قبل از حمله بررسی کنید. نادر شاه افشار از دید هندی ها همان چنگیز خان است و از دید ایرانیها و کتب تاریخی مان، یک قهرمان.

  • نادر

   ۱۲

   ۴

   علی آقای گل اگه تاریخ نمی دونی برادر من یک کم تاریخ رو ورق بزن ببین علت حمله نادر به هند چه بوده.زمانی که محمود افغان به ایران حمله کرد و هزاران ایرانی رو (در شیراز)به خاک و خون کشید و زمانی که نادر ازین موضوع مطلع میشه به محمود افغان و لشکریانش می تازد و افغانها که از شجاعت نادر واقف بودند به سرعت از ایران می گریزند و به هندوستان پناه می برند و زمانی که پادشاه هندوستان از تسلیم نمودن محمود و سربازانش سرباز می زنند نادر شاه طوفانی به پا می کند .ای کاش ما در تمام دوران تاریخ یک نادر داشتیم ولی افسوس …

   • رضا

    ۱۲

    ۲

    خوب دلیل حمله چنگیزخان به ایران هم قتل بازرگانان مغولی توسط حاکم ایرانی شهر اترار بوده و بدلیل اینکه سلطان محمدخوارزمشاه حاضر به تسلیم این فرد نمیشه، چنگیزخان حمله می کتد. خوارزمشاه به سپاه چهارصد هزار نفری خود خوشبین بود و فکر می کرد که هرگز مغولان به ایران حمله نخواهند کرد، از طرفی هم چنگیزخان هم سالها پس از به قدرت رسیدن به سمت مرزهای غربی خود یعنی سرزمینهای اسلامی حمله نکرد. چرا که از قدرت مسلمانان و خوارزمشاهیان می ترسید. اما عواملی سبب شد که متوجه شود حکومت خوارزمشاهی دچار فساد شده و غلبه بر اون مشکل نیست و قتل تجار هم دلیل بیشتر شد.

  • مهدی

   ۰

   ۰

   نادر هم تاتار نژاد بود و فرهنگ مغولی داشت!

 • بی نام

  ۳

  ۴

  بهر حال چنگیز یک کشور گشا بوده است که درقرن هفتم جنگهایش را آغاز میکند و تنها ایران از این هجوم آسیب ندیده است ،‌ مغولان تا شرق اروپا علاوه برکل آسیا پیش رفتند هر چند قومی وحشی بودند ولی بعدها که متصرفات چنگیز بین باز ماندگان تقسیم شد این باز ماندگان تمدنهای قابل تحسینی را بوجود آوردند یکی همین مسجد گوهر شاد است که همسر شاهرخ که از نوادگان چنگیز بود ساخت ،‌ آنان در هند نیزتمدن بزرگی بوجود آوردند همیچنین بزرگانی از ایران مانند خواجه نصیرالدین طوسی را بوزارت گماشتند که منشاء اثرها بود . از این گذشته زمانی که مغولها بایران حمله کردند ایران در اختیار ترکهای آسیای میانه بود (‌ خوارزمشاهیان )‌ وایرانیان حاکم نبودند . خوب است بدانیم که مغولان کشور بزرگ و متمدنی مانند چین را نیز بتصرف خود درآوردند. خوب دیگه ،‌ تاریخ بازیها داردو ……………روزگار است آنکه گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد . امروز همان مغولستان از جمله عقب مانده ترین کشورهای جهان است .

  • مهدی

   ۱

   ۱

   بله مغولان کم کم آدم شدند و چیزهایی که مردم بومی میساختند را مانند گذشته خراب نمیکردند فرهنگ انسانی را اندکی از مردم بومی فراگرفتند و متوجه شدند درندگی را باید کم کنند.

 • مهدی

  ۱۶

  ۲۹

  بهتر از هخامنشی بودن

  • arshia

   ۱۱

   ۱۶

   اقاجون هخامنشیان رو دنیا از انسانیتشون میگن نه ایرانیا بهتره بگیم بهتر از بابک بود

   • نرگس

    ۰

    ۰

    از خودت یه چیزی مسازی

 • علي

  ۲

  ۱۱

  احتمالا تو شهر مراغه است چون یه زمانی مراغه هم ﭘایتخت مغول بود

 • چنگیز قشقایی

  ۶

  ۵

  به هر حال هرکی بوده دولت و ملت ان کشور جایگاه بزرکی براش در نظر گرفتند نه مثل ما که مقبره بزرگترین مر تاریخ کوروش را چه بلایی به سرش اوردیم

  • محمدباقر

   ۷

   ۷

   حق با تو اه ایرانی جماعت لیاقت ندارند

   • جواد آقاجانی

    ۵

    ۲

    موافقم.هرچی سرمون بیاد حقمونه. نفت گاز زغال معادن سنگ مثل فیروزه. اخرشم اینیم. حقمونه

 • غلامرضا جاویدی

  ۴

  ۳

  تشکر از وب سایت خوبتان. درباره چنگیزخان و تاریخ و نگاه به او یک نوشته کوتاه قبلن نوشته بودم که اینجا هم شییر می کنم.
  مطالعه در تاریخ سبب می شود ناخواسته با اشخاصی مواجه شویم که دست آوردها و ویژگیهای شخصیتی آنها سبب ماندگاری اشان در تاریخ شده است. متاسفانه تاریخ تا اندازه زیادی تابع حب و بغض های گردآورندگان آن بوده و معمولا مورخان، با در نظر داشتِ روابط گذشته این مردانِ تاریخ با ممالکی که خود متعلق به آن هستند، درباره آنها قلمفرسایی کنند.
  بر این اساس نمی توان هیچگاه به طور مطلق به نوشته های تاریخی اطمینان یافت. به عنوان مثال در رابطه با شخصیت چنگیزخان و در کل عملکرد مغولان، نویسندگان در کتابها و مقالات خود نظرات مختلفی را بیان نموده اند؛ اما عموماً تلاش کرده اند تا صرفاً نکته های منفی را به چنگیز خان و حکومت فرزندانش نسبت دهند؛ حتی تا جایی که ممکن باشد صحنه سازیها صورت میگیرد، بدون هیچ اشاره ای به اهداف واقعی، خدمات و تاثیرات مفیدی که ممکن است این اشخاص بر سرزمینها و فرهنگهای تحت نفوذشان ارائه نموده باشند.
  به عنوان مثال از چنگیز خان و جانشینانش چهره ای وحشتناک ساخته اند تا بدین ترتیب توانسته باشند فاصله ای میان ما و حقیقت که شخصیت و ویژگیهای واقعی آنهاست ایجاد نمایند.
  لذا در مطالعه تاریخ باید تا اندازه زیادی از استناد مطلق به نوشته های تاریخی حذر کرد و تلاش کرد نگاه عقلی و واقع بینانه به رویدادهای تاریخی را حفظ کرد. در زمینه عملکرد مغول و آنچه منابع درباره وضعیت دهشت باری که مغول ایجاد کرد،نوشته اند؛ باید به نکات ذیل توجه نشان داد، شاید که نگاه متفاوت تر و بدون پیش فرضهای رایج در مطالعه تاریخ مغول پیدا کنیم…
  در مرحله اول باید از خود پرسید چرا بیشترین حجم منابع تاریخی از دوره مغول موجود است؟
  شاید بلافاصله خود به این سوال پاسخ دهیم که چون مغول، خلافت عباسی را منقرض کرد و حداقل برای چند سال جهان اسلام(اهل سنت) را با بحران مشروعیت حاکمیت مواجه کرد و از سوی دیگر قتل و عام های سختی در این دوران صورت گرفت. با همین پاسخ می توان تا اندازه زیادی به نوشته های تاریخی دوره مغول و بعد از ان تشکیک وارد کرد. بر این اساس این نکات به ذهن هر فردی نزدیک می شود:
  ۱-سقوط خلافت عباسی سبب کینه مسلمانان و مورخان از مغولان گردید و ایشان تا توانستند به بدگویی از مغولان پرداختند.
  ۲- هر یک از مسلمانان شیعه و سنی یکدیگر را به همکاری با مغول متهم می کردند، لذا تلاش کردند تا با مطرح کردن وقایع نادرست هر چه بیشتر یکدیگر را متهم کنند.
  ۳- سیاست مغول را نیز در بزرگنمایی وقایع نباید از نظر دور داشت، چرا که مغول تلاش داشت با ایجاد رعب و وحشت زمینه نفوذ خود را در مناطق آسانتر نماید. مثلا عطاملک جوینی از جمله نویسندگان دربار مغولان است و لذا بر اساس سیاست بزرگنمایی مغولان وقایع را مطرح می کردند.صحت این نوشتارها را می توان به مراجعه به آثار نزدیک به دوره مغول که بعدها بعد از حملات مغولان نوشته شده است، یافت؛ که در آنها صحبت از رونق شهرهایی می شود که مثلا در دوره حملات مغول کاملا با خاک یکسان شده بودند.(شهرهایی با خاک یکسان می شدند که در مقابل مغول مقاومت می کردند.)
  ۴- مطالب اغراق آمیزی که در کتاب تاریخ جهانگشا و یا جامع التواریخ آمده است در هیچ کتاب تاریخی نیامده است…
  مثلا در جایی درباره قتل عام مردم در شهری نوشته شده است:” اگر در آنحا صد هزار کس بود، پس از آن صد کس نماند.”
  یا در جای دیگر
  ” آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.”

  • مهدی

   ۱

   ۱

   مغولها پس از حمله به ایران در فرهنگ ایرانی ذوب شدند برای همین است که کم کم نویسندگی دوباره آغاز میشود. اگر مغولها واقعا فرهنگ انسانی داشتند باید در مغولستان تمدن میساختند نه در جاهایی که پیش از آنها تمدن وجود داشته.

 • بهروز

  ۷

  ۵

  چنگیز خان یک سفاک بیرحم بود وخونریز هر چند شاید مردمان مغولستان اون رو یک قهرمان بدونند وبرایش ارزش قائل شوند اما وقتی به ایران حمله کرد مصیبتی بزرگ در ایران بوجود امد مردمی بیرحم خونریز بودند وزندگی صحرا نشینی داشتند وبیشتر اونها روی اسب زندگی می کردند از فرهنگ وتمدن بی بهره بودند الان هم اگر نگاه کنیم کشور مغولستان در کجای دنیا قرار گرفته زیاد مطرح نیست . البته نوادگان چنگیزخان با توجه به فرهنگ وهنر ایرانی بیشتر تاثیر فرهنگ وهنر ما بود که اونها رو مغلوب کرد وتاثیر پذیری زیادی پیدا کردند

  • ناشناس

   ۶

   ۹

   ……………………… به چنگیز خان توهین نکن

   • بامن

    ۳

    ۱

    چنگیزبیشرف وحشی کثافت تمام به معنا بچه کش طفل کش معصوم کش توجهنم خوش بگذره خوک کثیف و مردارخوار ابهتت بخوره تو اون فرق سرت مرده شور اون مرد بودن و حکومتت رو ببرن خاک برسر……اشغالدونی

 • Anti IR

  ۷

  ۷

  مرگ بر آمریکا

 • باریش

  ۵

  ۱۹

  چنگیز خان مثل کوروش کویر خون خوار و فکر حکومت بودند لعنت به هر دو تا

  • فدایی وطن

   ۲

   ۱

   بیچاره جان اون کوروش کبیره نه کویر ، باور کن حتی ی کدو هم تفاوت این دو واژه رو درک میکنه .. به حال امثال تو فقط باید گریست ..

  • مجتبی

   ۲

   ۱

   کلاس چندمی؟؟ مشق نوشتی؟

 • مسعود

  ۸

  ۳

  در دوران باستان، علت بزرگی که قوم های مختلف رو از صحنه روزگار محو میکرد، بیماری و قحطی بود نه جنگ! اصولاً نمیشه گفت مغولها ایران رو سوزوندن و نابود کردن! چون اگه اینچنین بود، اینهمه آثار و ابنیه و هنرهای تجسمی از دورهء مغول و تیموری در ایران وجود نداشت، اصولاً باید گفت که دوران مغول و تیموری یکی از برجسته ترین دوران از نظر وفور نعمت و ثروت بوده چون ساختن یه مسجد یا گرمابه! نیاز به منابع مالی بسیاری داشته (همین حالا هم داره) (کافیه بگردید و ببینید همین وکیل الرعایا! مثلاً چند تا ساختمان در کل کشور ساخته!! و مقایسه اش کنید با مثلاً هلاکوخان مغول! تا متوجه بشید در دوران ملوک الطوایفی زندیه که کشور یک دولت مرکزی نداشته! برای مثال چقدر میتونستن موثر باشن توی ساختن!) بنابرین نمیشه گفت مغولها به کشور ایران آسیب زده باشن!
  یه مسئله دیگه هم برخورد مغول ها و تولرانس و انعطافپذیری اونها در برخورد با ادیان مختلف بوده به نحوی که در هر کشوری از آسیا که به تسخیر مغولها دراومده به ساختن بناهای مذهبی همون قوم پرداختن و هیچ قومیتی رو به پذیرش مذهب خودشون (شمنیسم) دعوت نکردن! (در مقایسه با اعراب که اصولاً به دلایل اقتصادی به ایران حمله کردن! اما در تاریخ به عنوان افرادی که با انگیزهء مذهبی به ایران یورش آوردن شناخته میشن! چون اصولاً طرز برخوردشون با اقوام دیگه، تغییر دادن بوده نه انعطاف و پذیرش) خیلی جالبه که حتی میبینیم فرزندان سلاطین مغول و تیموری ها، اینقدر به موسیقی و فرهنگ و هنر هر کشوری علاقه نشون میدادن که حتی دین و آیین کشور رو میپذیرفتن و به اسلام یا بودا گرویده میشدن!)
  یه مسئله دیگه هم اینه که همواره، تاریخ به دست افراد غرض ورز نوشته میشه! (مثلاً کسی از خدمات دوران نازی ها به بشریت و علم نام نمیبره_که البته من طرفدار هیتلر نیستم! اشتباه نشه_ و فقط از جنگ و خونریزی اسم میبرند) و یه دلیل دیگه نفوذ مغولها در آسیا، قحطی و بیماری واگیردار مثل وبا و طاعون بوده که جالبه بدونید، در اون دوران، ملت کثیری از آسیا و اروپا رو به نابودی کشونده بوده)
  میشه گفت، چنگیزخان با وجود جنگ و خونریزی (که در جنگ یه چیز معمول به حساب میآد) به نسبت سلاطین دوران خودش، خدمات بزرگی به بشریت کرده که باعث پیشرفت علم و هنر و فرهنگ در جهان شده!) (نمونه اش همین جادهء ابریشم! و اینهمه زیرساخت های فراوانی که داره که کمک کرد افراد بزرگی مثل مارکو پولو به چنین دستآوردهای ارزنده ای برسند.
  مرد بزرگی بوده چنگیزخان و سلطان بزرگی هم بوده (یادمون نره، همهء سلاطین خونریزی کردند! حتی همین کوروش خودمون!)

  • یوسف

   ۰

   ۳

   دکتر, جنگ و خونریزی حد و حساب دارد نه اینکه حتی بچه ها و گربه ها را هم بکشند , کورش بزرگ کی بچه ها و زنان و افراد مسن رو میکشت ,

   • حقیقت

    ۰

    ۰

    وقتی تو ایران یکی دیگری رو میکشت اونا قانون یاسا رو داشتن!

 • آقا سید

  ۰

  ۷

  چنگیز خان مغول وقتی دید هیچ کرسی در سازمان ملل ندارد و در عضو گروه ” وتو ” نقض ندارد ! از فرط عصبانیت به ” ساحل عاج حمله کرد و به جهت بیماری اسهال در زیر اهرام ثلاثه مصر باستان دفن کردند. و شنبه ها به یهودیان رانده شده کشور غصبی صهیونستی شیپور بادی میزند و فرعون هم از زیز مخرجش را فوت میکند تا در شیپور زدن کم نیاورد !

 • سحر

  ۴

  ۰

  چنگیز خان دوبار به ایران تذکر داد تااموالی که برای بازرگانی به اروپا فرستاده میشده وموردغارت افغان ها قرار میگرفت ولی افغانها جدی نگرفتندچنانکه چنگیز خان وعده داده بود ایران را بخاطر تجاوز به کالاهای مغول با خاک یکسان کرد …..

 • مصطفی

  ۱

  ۱

  با عرض سلام خدمت تمامی دوستان ایرانی ام
  من مصطفی و اهل کشور افغانستان هستم . من حدود دو ماه پیش طی سفری که به هرات داشتم در یکی از مراکز تاریخی افغانستان که آرامگاه خواجه عبداله انصاری هست یک قبر رو دیدم که روش نوشته بود قبر چنگیز خوان مغول ،
  فقط محض اطلاع این مطلب رو گفتم که یکی از محل هایی که برای چینگیز خوان مغول قبر ساختن شهر هرات هستش که خودم رفتم و دیدن کردم . همچنین از اونجا عکس هم گرفتم
  با تشکر از اطلاعات مفیدتون

  • کارناوال

   ۲

   ۰

   سلام دوست عزیز
   سپاس از همراهیتون
   خوشحال میشیم اگر عکس مقبره رو برای ما ارسال کنید تا همه دوستان کارناوالی هم ببینند

 • k

  ۰

  ۳

  مغول چنگیز خیلی خطرناک است گشتاربه کشور مردم زیادی مردند بااو مغول بسیاروحشی دیوانه است خدا به چنگیز جهنم وارد میشود

 • حفار

  ۱

  ۰

  سلام عزیزان.
  بحث نکنید.
  این چرخ فلک رو کی خورد و کی برد.
  دشمن ما قهرمان یکی دیگست و قهرمان ما دشمن یکی دیگه.
  نادری که برا ما جنگید و افتخار آورد هزاران هزار هندی مثه مارو بی خانمان کرد.
  اینو بدونید دوستان تاریخ قابل تکرار نیست اما از همین تاریخ الگو برداریی میشه.
  تا چنگیز بوده و تیمور.
  تا هیتلر بوده و استالین.
  تا صدام بود.
  الانم داعش.
  همه سروته یه کرباسن.
  این چرخه میگرده فقط خدا پشت پرده و سکان به دستشو لعنت کنه

 • مجتبی

  ۳

  ۰

  هعی روزگار ……. عمو چنگیز دمش گرم خیلی با عرضه بوود ……. تونست این همه مال جمع کنه

 • شخکیر

  ۳

  ۲

  سلام دوستای عزیز چنگیز خان یک ابر مرد جهان بود که هنوز مثل و مانند ندارد.
  چنگیز خان یکی از قویترین و با سیاست ترین امپراطوری جهان را داشت شجاعت و مردانگی اش در جهان نظیر ندارد خداوند روح اش را شاد داشته باشد البته به من هیچ ربطی ندارد چون ندیده ام ولی کتاب ها را مطالعه کردم و از همه کار های او که در کتاب نوشته شده بود خواندم و لی بسیار شجاعت و مردانگی داشته و بی مورد ظلم نمیکرده خود هر کی باشه از فرمانش سر پیچی کنی به حسابش میرسد.
  امروزه جهان از سیاست و مردانگی اش تجلیل میکند و به او لقب بهترین را میدهد.
  من یکی از طرفداران چنگیز خان هستم زنده باد نامش و یاد بودش
  نام چنگیز خان در رگ هر دوستدارانش هست بازهم زنده باد چنگیز خان .

  • یوسف

   ۱

   ۱

   بدون شک تو از نوادگان چنگیزی

 • ایرانی

  ۱

  ۰

  به نظر من تاریخ مبهم هست و بطور کامل قابل اتکا نیست . اگر یاد بگریم که حتی برای بدترین اشخاص هم بجای نفرین طلب بخشش کنیم باعث تقویت روحیه اخلاقی خود شده که در غیر این صورت ما نیز درون خود تندخویی و شاید خشونت را خواهیم داشت . فرض کنید خداوندی که او را بخشنده میدانیم با دعای ما از گناه وی گذشته باشد . آیا کسی را که خداوند بخشیده باشد شما میتوانید نبخشید.چقدر زیباست که انسان از تهه دل حتی برای دشمنش طلب هدایت و مغفرت نماید

 • منصور

  ۲

  ۰

  اون دوران ایجاب میکرده که کشور گشا جسور بی رحم و… باشی ولی از همه جالب تر اینکه ارتش منظم و امپراطوری تشکیل بدی یه چیز دیگست ای کاش ما الان یه چنگیز خان داشتیم.

 • محمد امین

  ۲

  ۰

  بیخیال هر چی کامنت علمی و طولانیه
  قدرت و اراده ینی حال کنی بزنی یه کشور رو محو کنی………حال نکردی بزنی یه کشور دیگه رو!
  والا…بقیه شاها پرررررررررررررررررر

 • MAHDI

  ۱

  ۱

  به نظر من چنگیز خان مردی خوب و با مهارت بود فقط در دل خود کینه و بیرحمی بسیار داشت.ما باید از چنگیز خان درس بگیریم که علم را میگویند ادب از که آموختی؟ گفت:از بی ادبان

 • لیلا

  ۱

  ۱

  چنگیر آدم خونخواری بود. و هیچ دلیلی نمیتونه کشتارهای دسته جمعی که راه انداخته رو توجیه کنه…. نه وفاداری…. نه سخاوت….
  ستمگر بود و بس

 • تورک قشقایی

  ۰

  ۲

  چنگیز خان پادشاه مقتدر و باهوشی بوده که بدون دلیل به هیچ کشوری حمله نکرده مثلاً بازرگانان مغول که برای تجارت به ایران آمده بودند کشته میشه و حتی قاصدی که برای پیگیری دلیل این کار خوارزمشاهیان به ایران میفرسته میکشند، من هم اگه جای چنگیز خان بودم انتقام خون مردم بیگناه کشورم را با شدت تمام میگرفتم، از این به بعد چنگیز الگوی منه

 • آراز

  ۰

  ۰

  یکی از بارزترین مشخصه های تمدن که چنگیزخان درمیان مغولان ایجاد کرد, ایجاد مجلس ملی بود که با عنوان ” قورولتای ” شناخته می شود و در هزاره ای که حتی در اروپا سخنی از مجالس ملی نبود, عملی کردن این تفکر در میان مغولان نشان از نبوغ فکری “چنگیزخان ” دارد … در ثانی خود چنگیز خان و نوادگانش در امپراطوری ای که ایجاد کردند از حامیان اصلی علم و دانش بودند و رونق ادبیات در آن دوران خود نشانگر این امر است که به دروغ او و نوادگانش رابه کتابسوزی متهم میکنند. علت حمله چنگیز خان به ایران نیز کاملا آشکار است, اول بار که غایر خان حاکم اترار بازرگانان مغول را قتل و عام کرد, و چنگیز خان برای اطلاع از چرایی ماوقع و اینکه شاید علت ماوقع از اختلاف دینی ناشی شده باشد” ابن کفرج ” نامی را به همراه چند نفر برای اطلاع از علت ماجرا فرستاد و دربار خوارزم تمامی آنها را از دم تیغ گذراند و چاره ای برای چنگیز خان جز حمله به ایران نگذاشت.

 • امیررضا

  ۱

  ۰

  به نظر من چنگیز آدمی خونخوار بود
  آدمی بود ک به زور شمشیر بر مردم حکم میراند
  لعنت بر مرده و زنده و نوادگان چنگیز ک الان مارو انقدر عقب انداخت…..

 • التا

  ۰

  ۰

  بهتر از هخامنشیان بودند.

 • یاس

  ۰

  ۰

  چنگیز خان فرمان روای مقتدری بود ولی خونریزی وبه خاک خون کشیدن تمامی مردها وزنهای بیگناه و بی دلیل بوده است ونشان دهنده وحشی گری ستح پایین فرهنگ آنها رو نشون میده وگرنه ملت ایران منشور کوروش کبیر رو در جهان دارن که این نشان دهنده واقعیت نسل مارو که مردمان سلح تلب خون گرم مهمان نواز هستیم.

پاسخ دهید

موارد مشخص شده با * الزامی هستند.

This is search results
در حال بارگذاری ...