زندگی در ارتفاع | عکس روز نشنال جئوگرافیک

The High Life | National Geographic Photo Of Day

عکاس "هدر " Heather این تصویر را در یک روز بارانی  ثبت کرده است. این تصویر مربوط به تلکابین کوه های  "وایستلر " Whistler و  قله "بلک کمب " Blackcomb  می باشد . این تلکابین یکی از بلندترین تلکابین های دنیاست و زمانی که در ارتفاع 1427 فوتی بوده این تصویر از آن گرفته شده است. رکورد گینس بلندترین بالابر جهان در سال 2015 متعلق به این تلکابین است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

زندگی در ارتفاع |

زندگی در ارتفاع | عکس روز نشنال جئوگرافیک

The High Life | National Geographic Photo Of Day

عکاس "هدر " Heather این تصویر را در یک روز بارانی  ثبت کرده است. این تصویر مربوط به تلکابین کوه های  "وایستلر " Whistler و  قله "بلک کمب " Blackcomb  می باشد . این تلکابین یکی از بلندترین تلکابین های دنیاست و زمانی که در ارتفاع 1427 فوتی بوده این تصویر از آن گرفته شده است. رکورد گینس بلندترین بالابر جهان در سال 2015 متعلق به این تلکابین است.

الهه افهامی