عکس های برتر نشنال جئوگرافیک در نوامبر

در این تصویر سوارکاری تنها را در بیابان آکاتاما، شیلی می بینید.

چلو مونترو، کسی که این تصویر را به ثبت رسانده، می گوید:

در دوردست، اسبی را دیدم که از نور غروب برای آب و غذا دادن به اسب هایش استفاده می کرد.

در حالی که اسب و اسب سوار را تماشا می کردم رابطه ی دوستانه ی بین آن ها برایم جالب توجه بود.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر ۲۰۱۶  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر ۲۰۱۶ داشته باشید.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

سوار کاران غروب | عکس روز نشنال جئوگرافیک

SUNSET RIDER | National Geographic Photo of the Day

در این تصویر سوارکاری تنها را در بیابان آکاتاما، شیلی می بینید.

چلو مونترو، کسی که این تصویر را به ثبت رسانده، می گوید:

در دوردست، اسبی را دیدم که از نور غروب برای آب و غذا دادن به اسب هایش استفاده می کرد.

در حالی که اسب و اسب سوار را تماشا می کردم رابطه ی دوستانه ی بین آن ها برایم جالب توجه بود.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر 2016  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر 2016 داشته باشید.

در نگاه اول صورت آرام دختری را که بر روی آب دراز کشیده، می بینید.

اما گرفتن این عکس آن قدرها که به نظر می رسد، برای الکساندر بخاروا آسان نبوده است.

برای گرفتن این عکس، دست مدل را گرفته بودم تا هچنان زیر آب، بی حرکت بماند

ناگفته نماند که این عکس را در آب های سرد دریاچه سوزدالاسکو سنت پترزبورگ گرفتم.

طبیعتا برای هماهنگی با مدل و گرفتن عکس دلخواهم، به خانم مدل پول پرداخت کرده بودم.

راستش ایده گرفتن این عکس زمانی به ذهنم رسید که بازی نور بر روی سطح آب به چشمم خورد.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر ۲۰۱۶  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر ۲۰۱۶ داشته باشید.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

نمایش آرامش | عکس روز نشنال جئوگرافیک

PORTRAIT OF CALM | National Geographic Photo of the Day

در نگاه اول صورت آرام دختری را که بر روی آب دراز کشیده، می بینید.

اما گرفتن این عکس آن قدرها که به نظر می رسد، برای الکساندر بخاروا آسان نبوده است.

برای گرفتن این عکس، دست مدل را گرفته بودم تا هچنان زیر آب، بی حرکت بماند

ناگفته نماند که این عکس را در آب های سرد دریاچه سوزدالاسکو سنت پترزبورگ گرفتم.

طبیعتا برای هماهنگی با مدل و گرفتن عکس دلخواهم، به خانم مدل پول پرداخت کرده بودم.

راستش ایده گرفتن این عکس زمانی به ذهنم رسید که بازی نور بر روی سطح آب به چشمم خورد.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر 2016  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر 2016 داشته باشید.

دختری جوان در ساحل در حال تماشای هواپیمایی است که سعی در خاموش کردن آتش طبیعت دارد.

هواپیما بر روی آتش وسیع، آب سرد می پاشد.

سرگئی چورشین، عکسی از آتش سوزی سواحل اسپانیا در تابستان گذشته به ثبت رسانده.

بنا بر جغرافیای خشک و وزش بادهای شدید، آتش به سرعت طبیعت منطقه را در خود می بلعید.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر ۲۰۱۶  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر ۲۰۱۶ داشته باشید.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

آتشی در دور دست | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A BLAZE FROM AFAR | National Geographic Photo of the Day

دختری جوان در ساحل در حال تماشای هواپیمایی است که سعی در خاموش کردن آتش طبیعت دارد.

هواپیما بر روی آتش وسیع، آب سرد می پاشد.

سرگئی چورشین، عکسی از آتش سوزی سواحل اسپانیا در تابستان گذشته به ثبت رسانده.

بنا بر جغرافیای خشک و وزش بادهای شدید، آتش به سرعت طبیعت منطقه را در خود می بلعید.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر 2016  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر 2016 داشته باشید.

ایگور ایوانکو عکاس خبری از مسکو، روسیه ای عکس را در فستیوال بین المللی موسیقی ارتش مسکو به ثبت رسانده.

ایوانکو می دانست که در آن شب قرار است آتش بازی برگزار شود

از آن جا که می دانستم چه برنامه هایی اجرا می شود، پیش از این تصویر مراسم را در ذهنم کشیده بودم

پس از این که بهترین زاویه را پیدا کردم،

برای آن که تمام جرقه های آتش بازی را ثبت کنم، عکس را با کمی شیب ترکیب بندی کردم

این عکس در مسابقه عکس های موضوعی نوامبر ۲۰۱۶ در مجله نشنال جئوگرافیک منتخب و منتشر شد.

**رد اسکوئر میدان بزرگ شهر موسکو می باشد.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر ۲۰۱۶  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر ۲۰۱۶ داشته باشید.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

ضرباهنگ در میدان قرمز | عکس روز نشنال جئوگرافیک

RHYTHM IN THE RED SQUARE | National Geographic Photo of the Day

ایگور ایوانکو عکاس خبری از مسکو، روسیه ای عکس را در فستیوال بین المللی موسیقی ارتش مسکو به ثبت رسانده.

ایوانکو می دانست که در آن شب قرار است آتش بازی برگزار شود

از آن جا که می دانستم چه برنامه هایی اجرا می شود، پیش از این تصویر مراسم را در ذهنم کشیده بودم

پس از این که بهترین زاویه را پیدا کردم،

برای آن که تمام جرقه های آتش بازی را ثبت کنم، عکس را با کمی شیب ترکیب بندی کردم

این عکس در مسابقه عکس های موضوعی نوامبر 2016 در مجله نشنال جئوگرافیک منتخب و منتشر شد.

**رد اسکوئر میدان بزرگ شهر موسکو می باشد.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر 2016  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر 2016 داشته باشید.

پونی جی (Ponnie J) این اختاپوس کوچک را در حالی که زیر یک بطری قایم شده بود، پیدا کرد.

اختاپوس ها که بدن بی دفاع و بدون تیغی دارند، استاد استتار و پنهان شدن در طبیعت اند.

پونی، این عکس را در آب های پاتایا تایلند به ثبت رسانده است و درباره عکس این گونه می نویسد:

وقتی پیدایش کردم، انگار هنوز نمی خواست دیده بشود.

** جالب است بدانید که عنوان این عکس درست همانند نام فیلمی با موضوع تردستی می باشد.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر ۲۰۱۶  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر ۲۰۱۶ داشته باشید.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

من رو نمی بینی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

YOU DON'T SEE ME | National Geographic Photo of the Day

پونی جی (Ponnie J) این اختاپوس کوچک را در حالی که زیر یک بطری قایم شده بود، پیدا کرد.

اختاپوس ها که بدن بی دفاع و بدون تیغی دارند، استاد استتار و پنهان شدن در طبیعت اند.

پونی، این عکس را در آب های پاتایا تایلند به ثبت رسانده است و درباره عکس این گونه می نویسد:

وقتی پیدایش کردم، انگار هنوز نمی خواست دیده بشود.

** جالب است بدانید که عنوان این عکس درست همانند نام فیلمی با موضوع تردستی می باشد.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر 2016  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر 2016 داشته باشید.

آسمان در بالای بخش آرچ راک در پارک ملی جاشوا تری می درخشد چرا که نمای کامل و باشکوه راه شیری در آن دیده می شود. عکاس این تصویر، Dana McMullen، برای ثبت این اثر از ترکیب دو نوردهی متفاوت با نقاط مختلف کانونی استفاده کرده است.

به هرحال این تصویر خیره کننده تنها حاصل به کارگیری مهارت های فنی عکاسی نیست و عکاس درباره ی آن می گوید:

من خوش شانس بودم که در آن لحظه هلال ماه در آسمان بود و سنگ ها را روشن کرد.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر ۲۰۱۶  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر ۲۰۱۶ داشته باشید.

عکس روز
مشاهده تصویر در سایز بزرگ

آسمان شیری | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Milky Skies| National Geographic Photo of the Day

آسمان در بالای بخش آرچ راک در پارک ملی جاشوا تری می درخشد چرا که نمای کامل و باشکوه راه شیری در آن دیده می شود. عکاس این تصویر، Dana McMullen، برای ثبت این اثر از ترکیب دو نوردهی متفاوت با نقاط مختلف کانونی استفاده کرده است.

به هرحال این تصویر خیره کننده تنها حاصل به کارگیری مهارت های فنی عکاسی نیست و عکاس درباره ی آن می گوید:

من خوش شانس بودم که در آن لحظه هلال ماه در آسمان بود و سنگ ها را روشن کرد.

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر 2016  را در اینجا ببینید.

و در اینجا نگاهی به بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر 2016 داشته باشید.

در روز «می» یا روز بین المللی کارگر در کره شمالی،

تمام شهروندان کشور برای یک گردهمایی بزرگ، در پارک های عمومی دور هم جمع می شوند.

بنجامین کاجابکاین عکس را در پایخت کره شمالی به ثبت رسانده

بنجامین در مورد عکسش اینگونه توضیح می دهد:

«تلاشم بر این بود تا لحظات ناب «زندگی» را در کره شمالی ثبت کنم

چیزی که اغلب غربی ها از آن بی خبرند.»

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر ۲۰۱۶  را در اینجا ببینید.

و بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر ۲۰۱۶ را از اینجا می توانید ببینید.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

یک روز در پارک | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A DAY IN THE PARK | National Geographic Photo of the Day

در روز «می» یا روز بین المللی کارگر در کره شمالی،

تمام شهروندان کشور برای یک گردهمایی بزرگ، در پارک های عمومی دور هم جمع می شوند.

بنجامین کاجابکاین عکس را در پایخت کره شمالی به ثبت رسانده

بنجامین در مورد عکسش اینگونه توضیح می دهد:

«تلاشم بر این بود تا لحظات ناب «زندگی» را در کره شمالی ثبت کنم

چیزی که اغلب غربی ها از آن بی خبرند.»

برترین عکس های نشنال جئوگرافیک در اکتبر 2016  را در اینجا ببینید.

و بهترین عکس های نشنال جئوگرافیک در نوامبر 2016 را از اینجا می توانید ببینید.

پیتر استوارت در عکس خود زاویه دید گیج کننده و منحصر به فردی از یک بلوک آپارتمانی ارائه می دهد.

پیتر این عکس را در ماکائو، شبه جزیره ای خودمختار در چین به ثبت رسانده است.

گرچه کمی ساختمان ها نزدیک به یک دیگر دیده می شوند و احساس هرج و مرج بسیاری را القاء می کنند،

اما در نگاه اول، آسمان آبی و پاک که در قالبی منظم و متقارن در میان ساختمان ها قاب گرفته شده، به چشم می خورد.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

منظره شفاف| عکس روز نشنال جئوگرافیک

CLEAR VIEW| National Geographic Photo of the Day

پیتر استوارت در عکس خود زاویه دید گیج کننده و منحصر به فردی از یک بلوک آپارتمانی ارائه می دهد.

پیتر این عکس را در ماکائو، شبه جزیره ای خودمختار در چین به ثبت رسانده است.

گرچه کمی ساختمان ها نزدیک به یک دیگر دیده می شوند و احساس هرج و مرج بسیاری را القاء می کنند،

اما در نگاه اول، آسمان آبی و پاک که در قالبی منظم و متقارن در میان ساختمان ها قاب گرفته شده، به چشم می خورد.

خورشید بر فراز صومعه مار سابا خود را بالا می کشد و انوار طلایی اش را بر روی صومعه پهن می کند.

صومعه مار سابا در بیابان یهودیه و در کشور فلسطین قرار دارد.

ماریا یوداین عکاس این ثبت درباره این صومعه توضیح می دهد:

صومعه مار سابا یکی از قدیمی ترین صومعه های مسکونی جهان در نظر گرفته می شود

این صومعه بیش از هزاران سال عمر دارد و همچنان بسیاری از سنت ها کهنش را حفظ کرده

یکی از این سنت های قدیمی ممنوعیت ورود بانوان به صحن اصلی است.

خانم ها تنها می توانند از برجی جداگانه که برای همین کار ساخته شده، کل مجموعه را تماشا بکنند.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

صومعه صحرائی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

DESERT SANCTUARY| National Geographic Photo of the Day

خورشید بر فراز صومعه مار سابا خود را بالا می کشد و انوار طلایی اش را بر روی صومعه پهن می کند.

صومعه مار سابا در بیابان یهودیه و در کشور فلسطین قرار دارد.

ماریا یوداین عکاس این ثبت درباره این صومعه توضیح می دهد:

صومعه مار سابا یکی از قدیمی ترین صومعه های مسکونی جهان در نظر گرفته می شود

این صومعه بیش از هزاران سال عمر دارد و همچنان بسیاری از سنت ها کهنش را حفظ کرده

یکی از این سنت های قدیمی ممنوعیت ورود بانوان به صحن اصلی است.

خانم ها تنها می توانند از برجی جداگانه که برای همین کار ساخته شده، کل مجموعه را تماشا بکنند.

نینگ یو پائو پس از ورود به گودال آبی در پارک ملی اتوشا در کشور نامبیا شاهد صحنه وحشتناکی بود.

چهار شیر ماده در حال جشن گرفتن برای کشتار یک بز کوهی بودند

تا این که بوی خون گروهی از کفتارها را به محل حادثه کشاند

از آن جا که تعداد کفتارها بیش  از شیرها بود،

دست آخر این کفتارها بودند که بز کوهی را از آن خود کردند.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

انحصار طلب | عکس روز نشنال جئوگرافیک

UNWILLING TO SHARE | National Geographic Photo of the Day

نینگ یو پائو پس از ورود به گودال آبی در پارک ملی اتوشا در کشور نامبیا شاهد صحنه وحشتناکی بود.

چهار شیر ماده در حال جشن گرفتن برای کشتار یک بز کوهی بودند

تا این که بوی خون گروهی از کفتارها را به محل حادثه کشاند

از آن جا که تعداد کفتارها بیش  از شیرها بود،

دست آخر این کفتارها بودند که بز کوهی را از آن خود کردند.

تعدادی از مردم در حال شنا و بازی بودند که به ناگاه با انبوهی از ابرهای طوفانی غافلگیر شدند

این اشکال ترسناک خبر از طوفانی قریب الوقوع دارند.

ژوانی کاردیولی (Giovani Cordioli) عکاس این ثبت می گوید:

رعد و برق بر آسمان و دریا می تازید و من توانستم در این فرصت، قدرت طبیعت را ثبت کنم.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

تغییرات دریایی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

SEA CHANGE | National Geographic Photo of the Day

تعدادی از مردم در حال شنا و بازی بودند که به ناگاه با انبوهی از ابرهای طوفانی غافلگیر شدند

این اشکال ترسناک خبر از طوفانی قریب الوقوع دارند.

ژوانی کاردیولی (Giovani Cordioli) عکاس این ثبت می گوید:

رعد و برق بر آسمان و دریا می تازید و من توانستم در این فرصت، قدرت طبیعت را ثبت کنم.

در عکس حاضر کارگران را در روستای کین جیانگ ویتنام می بینید که در حال جا به جا کردن سینی های ماهی هستند.

آن ها سینی های پر از ماهی را زیر نور آفتاب قرار می دهند تا خشک شوند.

این روستا و منطقه اطرافش نقشی اساسی در صنعت ماهیگیری کشور ویتنام ایفا می کنند.

عکس پیش رو را انگوین لام (Nguyen Lam) ثبت کرده است.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

کارگران مشغول کار | عکس روز نشنال جئوگرافیک

BRING IT IN | National Geographic Photo of the Day

در عکس حاضر کارگران را در روستای کین جیانگ ویتنام می بینید که در حال جا به جا کردن سینی های ماهی هستند.

آن ها سینی های پر از ماهی را زیر نور آفتاب قرار می دهند تا خشک شوند.

این روستا و منطقه اطرافش نقشی اساسی در صنعت ماهیگیری کشور ویتنام ایفا می کنند.

عکس پیش رو را انگوین لام (Nguyen Lam) ثبت کرده است.

در عکس پیش رو تجمعی از نهنگ های عنبر را در آب های آزور می بینید.

آزور، مجمع الجزایری است که حدود ۱۵۰۰ کیلومتر از ساحل کشور پرتغال فاصله دارد

اغلب اوقات سال، دسته های نهنگ عنبر در این مجمع الجزایر به چشم می خورد.

نهنگ های نر بالغ هنگامی که مشغول تولید مثل نباشند، تنها هستند

در حالی که نهنگ های عنبر ماده و نوجوان در گروه های ۱۰ تا ۲۰ دور هم جمع  می شوند.

نهنگ های عنبر در این گردهم آیی اجتماعی خود برای یک دیگر صدا ایجاد کرده و یا به جوان ترها آموزش می دهند.

جالب است بدانید که نهنگ های عنبر، بزرگ ترین شکارچی دندان دار در جهان هستند.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

گردهمایی نهنگ ها | عکس روز نشنال جئوگرافیک

BRING IT IN | National Geographic Photo of the Day

در عکس پیش رو تجمعی از نهنگ های عنبر را در آب های آزور می بینید.

آزور، مجمع الجزایری است که حدود 1500 کیلومتر از ساحل کشور پرتغال فاصله دارد

اغلب اوقات سال، دسته های نهنگ عنبر در این مجمع الجزایر به چشم می خورد.

نهنگ های نر بالغ هنگامی که مشغول تولید مثل نباشند، تنها هستند

در حالی که نهنگ های عنبر ماده و نوجوان در گروه های 10 تا 20 دور هم جمع  می شوند.

نهنگ های عنبر در این گردهم آیی اجتماعی خود برای یک دیگر صدا ایجاد کرده و یا به جوان ترها آموزش می دهند.

جالب است بدانید که نهنگ های عنبر، بزرگ ترین شکارچی دندان دار در جهان هستند.

مه سنگینی بر روی کوه های برمو، تنگر، سمرو، دیده می شود و فضا را چون نقاشی آبرنگی می نمایاند.

این کوه های آتفشانی در پارک ملی، جاوا شرقی در اندونزی قرار دارند.

کوه سمرو (Semeru) که در قسمت خودش، نام پارک را به خود اختصاص داده، ارتفاعی ۳۵۰۰متری دارد

کوه سمرو با این ارتفاع بلندترین قله در پارک ملی برمو، تنگر، سرمو است.

کوه برمو معروف ترین کوهستان در این پارک ملی بوده و مردمان محلی نیز در کوهستان تنگر زندگی می کنند.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

منظره آب رنگی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

PAINTED PARK | National Geographic Photo of the Day

مه سنگینی بر روی کوه های برمو، تنگر، سمرو، دیده می شود و فضا را چون نقاشی آبرنگی می نمایاند.

این کوه های آتفشانی در پارک ملی، جاوا شرقی در اندونزی قرار دارند.

کوه سمرو (Semeru) که در قسمت خودش، نام پارک را به خود اختصاص داده، ارتفاعی 3500متری دارد

کوه سمرو با این ارتفاع بلندترین قله در پارک ملی برمو، تنگر، سرمو است.

کوه برمو معروف ترین کوهستان در این پارک ملی بوده و مردمان محلی نیز در کوهستان تنگر زندگی می کنند.

«مسافران» یکی از اقلیت های قومی کشور ایرلند هستند که زندگی عشایری دارند.

این قوم قرن هاست که با این سبک زندگی تطبیق یافته اند و البته به حاشیه رانده شدن خود از سوی جمعه را تحمل کرده اند.

ماریان زی (Marian Z) به عنوان بخشی از کار یک کارگاه عکاسی مداوم، هر ساله از این قوم عکاسی می کند.

ماریان می گوید:

در ابتدا مشکل بود که بخواهیم اعتماد افراد این قبیله را جلب کنیم،

چرا که به شدت با بی توجهی و نژادپرستی  از سوی عموم مردم مواجه می شوند.

اما سال هاست که از مینی (سمت چپ)، خواهر برادران و دیگر فامیل هایش عکاسی کرده ایم

هر سال بر می گردیم و عکس ها را به آن ها می دهیم و به ما اجازه می دهند تا از باقی افراد خانواده عکاسی کنیم.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

نگاه سوزان | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A BURNING GAZE | National Geographic Photo of the Day

«مسافران» یکی از اقلیت های قومی کشور ایرلند هستند که زندگی عشایری دارند.

این قوم قرن هاست که با این سبک زندگی تطبیق یافته اند و البته به حاشیه رانده شدن خود از سوی جمعه را تحمل کرده اند.

ماریان زی (Marian Z) به عنوان بخشی از کار یک کارگاه عکاسی مداوم، هر ساله از این قوم عکاسی می کند.

ماریان می گوید:

در ابتدا مشکل بود که بخواهیم اعتماد افراد این قبیله را جلب کنیم،

چرا که به شدت با بی توجهی و نژادپرستی  از سوی عموم مردم مواجه می شوند.

اما سال هاست که از مینی (سمت چپ)، خواهر برادران و دیگر فامیل هایش عکاسی کرده ایم

هر سال بر می گردیم و عکس ها را به آن ها می دهیم و به ما اجازه می دهند تا از باقی افراد خانواده عکاسی کنیم.

در این عکس نمای نزدیک انبوهی از شبنم ها را بر روی سطح برگ نرم و گرمسیری می بینید.

همانند رگ های بدن ما که خون را در سرتاسر بدن منتقل می کند،

آوند گیاهان نیز مواد غذایی را به تمام سطح برگ می رساند.

عکاس این ثبت، میشل شروود (Michelle Sherwood) است.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

شبنم سلامت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

THE DEW OF HEALTH | National Geographic Photo of the Day

در این عکس نمای نزدیک انبوهی از شبنم ها را بر روی سطح برگ نرم و گرمسیری می بینید.

همانند رگ های بدن ما که خون را در سرتاسر بدن منتقل می کند،

آوند گیاهان نیز مواد غذایی را به تمام سطح برگ می رساند.

عکاس این ثبت، میشل شروود (Michelle Sherwood) است.

هنگامی که ماه در میانه آسمان صحرای سفید قرار می گیرد، گویی که در سیاره دیگری هستیم.

صحرای سفید مصر، صحرای منحصر به فرد و سپید رنگی است که در در نگاه اول همانند زمینی پوشیده از برف به چشم می‌آید.

این صحرا مملو از اشکال بزرگ و عجیب و غریبی ست که باعث شده تا به صحرای سفید شکلی متمایز ببخشد.

صحرا فرافره ۲٫۵ میلیون کیلومتر مساحت دارد و در غربی ترین منطقه مصر قرار گرفته است.

جالب است بدانید که تنها قسمت شمالی این صحرا سفید رنگ است.

می‌گویند در قرون وسطی این منطقه دارای آب بوده،

که پس از تبخیر آب و رسوب بقایای بدن جانوران، این صخره‌های زیبا و غول پیکر ایجاد شده اند.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

صخره های ماه | عکس روز نشنال جئوگرافیک

MOON ROCKS | National Geographic Photo of the Day

هنگامی که ماه در میانه آسمان صحرای سفید قرار می گیرد، گویی که در سیاره دیگری هستیم.

صحرای سفید مصر، صحرای منحصر به فرد و سپید رنگی است که در در نگاه اول همانند زمینی پوشیده از برف به چشم می‌آید.

این صحرا مملو از اشکال بزرگ و عجیب و غریبی ست که باعث شده تا به صحرای سفید شکلی متمایز ببخشد.

صحرا فرافره ۲٫۵ میلیون کیلومتر مساحت دارد و در غربی ترین منطقه مصر قرار گرفته است.

جالب است بدانید که تنها قسمت شمالی این صحرا سفید رنگ است.

می‌گویند در قرون وسطی این منطقه دارای آب بوده،

که پس از تبخیر آب و رسوب بقایای بدن جانوران، این صخره‌های زیبا و غول پیکر ایجاد شده اند.

در این تصویر، حلقه ای از زائران را که به دور کعبه می چرخند، می بینید.

کعبه و اطراف آن، مقدس ترین نقطه روی زمین برای مسلمانان است.

عمار الامیر این عکس را از زائران کعبه در مسجد الحرام گرفته است.

الامیر که کارگردانی تلویزیونی ست، این عکس را در ایستگاه خبری عربستان سعودی به ثبت رسانده است.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

حلقه درونی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Inner Circle | National Geographic Photo of the Day

در این تصویر، حلقه ای از زائران را که به دور کعبه می چرخند، می بینید.

کعبه و اطراف آن، مقدس ترین نقطه روی زمین برای مسلمانان است.

عمار الامیر این عکس را از زائران کعبه در مسجد الحرام گرفته است.

الامیر که کارگردانی تلویزیونی ست، این عکس را در ایستگاه خبری عربستان سعودی به ثبت رسانده است.

در این عکس پرندگان را در حال برخواستن از دریاچه بوگوریا کنیا می بینید.

به هنگام برخواستن این پرندگان، خطوط نقزه داری بر روی سطح دریاچه ایجاد شده است.

دریاچه بورگونیا کنیا نوعی دریاچه نمک است و به همین سبب مکان محبوب تغذیه بسیاری از پرندگان است.

بسیاری از پرندگان از گونه های مختلف به این دریاچه می روند چرا که ذخیره ای غنی از جلبک هاست.

فلامینگوها در دسته های ده هزار تایی از جمله پرندگانی که به این دریاچه زیاد رفت و آمد می کنند.

خطوط آبی

- ۲۲ آبان ۱۳۹۵

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

خطوط آبی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Water Trails | National Geographic Photo of the Day

در این عکس پرندگان را در حال برخواستن از دریاچه بوگوریا کنیا می بینید.

به هنگام برخواستن این پرندگان، خطوط نقره داری بر روی سطح دریاچه ایجاد شده است.

دریاچه بورگونیا کنیا نوعی دریاچه نمک است و به همین سبب مکان محبوب تغذیه بسیاری از پرندگان است.

بسیاری از پرندگان از گونه های مختلف به این دریاچه می روند چرا که ذخیره ای غنی از جلبک هاست.

فلامینگوها در دسته های ده هزار تایی از جمله پرندگانی که به این دریاچه زیاد رفت و آمد می کنند.

موسی ادریسی، عکاس این ثبت در تپه های شنی جنوب مرزوگا ناگاه با صحنه ای خارق العاده رو به رو شد.

موسی ادریسی می گوید:

انگار که هیپنوتیزم شده باشم!

نور خوشید لحظه ای فوق العاده را رقم زده بود،

دست به کار شدم و این لحظه را ثبت کردم

خوب است بدانید که مرزوگا، روستایی در جنوب مراکش است.

مشاهده تصویر در سایز بزرگ

خورشید و شن | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Sun and Sand | National Geographic Photo of the Day

موسی ادریسی، عکاس این ثبت در تپه های شنی جنوب مرزوگا ناگاه با صحنه ای خارق العاده رو به رو شد.

موسی ادریسی می گوید:

انگار که هیپنوتیزم شده باشم!

نور خوشید لحظه ای فوق العاده را رقم زده بود،

دست به کار شدم و این لحظه را ثبت کردم

خوب است بدانید که مرزوگا، روستایی در جنوب مراکش است.

صفحه 1 از 212
This is search results
در حال بارگذاری ...