میخواهم تو را ببرم به لبه دنیا! جایی که دنیا را به فرش زیر پایت بدل خواهی کرد و بر لبه آن تاب خواهی خورد. #تاب سواری که به طور حتم با آن چیزی که در کودکی و حتی بزرگسالی ات تجربه کردی از #زمین تا آسمان , متفاوت خواهد بود. فقط بنشین و خودت را رها کن! نمیتوانم بگویم سفت بشین و کمربندت را ببند چون هیچ چیز به جز تو و تاب تو وجود ندارد! خودت را به آن بسپار...

هیجان را تجربه کن ..

همراه کارناوال باش تا لذتی فراموش نشدنی را تجربه کنی...

 

تاب سواری بر لبه دنیا

تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
این ویدیوی هیجان انگیز رو ببینید و هیجان زده شوید

لبه دنیا " Casa del Arbol " کجاست؟

سال ها پیش در بانوسِ #اکوادور در نزدیکی کوه آتشفشانی به نام تونگوراهوا کلبه ای ساخته شد به نام "کاسادل آربول" تا از آن مامور یا مامورانی بنشینند و فعالیت های این #کوه را رصد کنند و احتمالا اگر چیز عجیبی در رفتار روزانه کوه دیدند سریعا به همه اطلاع دهند.اما شاید آن موقع این را نمیدانستند یا حتی به آن فکر هم نمیکردند که کلبه شان بشود یکی از هیجان انگیز ترین نقاط دنیا یعنی لبه دنیا...

تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "

و اما تبدیل شد به تابی بر لبه دنیا...

 بعد از چندین سال مشخص شد این کلبه میتواند کاربری بهتری از یک مرکز لرزه نگاری و رصد آتشفشان داشته باشد!این پتانسیل را دارد که بشود هیجان انگیز ترین نقطه دنیا , میتواند بشود یک مرکز تخلیه هیجان و انرژی...

جایی که به آن بروی و روی یک تاب خیلی ساده که از چند متر طناب و چند تکه چوب ساخته شده بشینی و کمربند ساده  آن را ببندی و خود را به دست طبیعت بسپاری و رها شوی!

وقتی سوار این تاب هستی در  ارتفاع 2600 متری از سطح دریا معلقی و اگر خوش شانس باشی در لحظه ای که سوار تاب هستی شیطنت های آتشفشان را نیز میبینی که  شاید اوج هیجان باشد.

شاید دیگر حرفی نماند تا در مورد لبه دنیا بدانی! اما تا دلت بخواهد باید ببینی.

تصاویر را ببینید و غرق هیجان شوید .... 

تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
برای لحظاتی هرچند کوتاه رهایی را تجربه کن,نفس بکش و آرامش را حس کن....
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "

آدرس : اکوادور ، بانوس کانتون

Address: Baños Canton, Ecuador

شاید بهتر است واقعا بروی و تابی بخوری...

نفس عمیق بکش

موهایت را از روبروی چشمانت کنار بزن 

حتی دیدن تاب سواری دیگران هم هیجان انگیز خواهد بود

به ابتدای صف برو تا دوباره لذت ببری...

دیدگاه ها
account_circle
email

فهیمه شریفی   | ۱۶:۱۰ ۸ آذر ۱۳۹۴ |

0
0

خیلی هیجان منو انگیزوند ! من بچه که بودم یه تاب خونه مادر بزرگم بسته بودم به کانال کولر ! یه دونه هم خونه عمم بسته بودم به نرده ! جنگل هم می رفتم همیشه یه دونه بالشت و یه کم طناب دستم بود وسط هر دو درخت تاب می بستم ! یه تاب هم داشتیم خونه خودمون! اون موقعا حیاطمون سیمانی بود من داشتم خواهرمو تاب می دادم تمام زورمو جمع کردم و هولش دادم یهو طناب پاره شد من فقط دیدم که خواهرم داره توی هوا پرواز میکنه :) و به بدترین شکل ممکن سقوط کرد سنگ ریزه رفته بود زیر پوستش! این عکسا رو دیدم یاد تاب بازیهام افتادم ، ممنون من واقعا لذت بردم *

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

تاب سواری روی لبه دنیا | کاسادل آربول

میخواهم تو را ببرم به لبه دنیا! جایی که دنیا را به فرش زیر پایت بدل خواهی کرد و بر لبه آن تاب خواهی خورد. #تاب سواری که به طور حتم با آن چیزی که در کودکی و حتی بزرگسالی ات تجربه کردی از #زمین تا آسمان , متفاوت خواهد بود. فقط بنشین و خودت را رها کن! نمیتوانم بگویم سفت بشین و کمربندت را ببند چون هیچ چیز به جز تو و تاب تو وجود ندارد! خودت را به آن بسپار...

هیجان را تجربه کن ..

همراه کارناوال باش تا لذتی فراموش نشدنی را تجربه کنی...

 

تاب سواری بر لبه دنیا

تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
این ویدیوی هیجان انگیز رو ببینید و هیجان زده شوید

لبه دنیا " Casa del Arbol " کجاست؟

سال ها پیش در بانوسِ #اکوادور در نزدیکی کوه آتشفشانی به نام تونگوراهوا کلبه ای ساخته شد به نام "کاسادل آربول" تا از آن مامور یا مامورانی بنشینند و فعالیت های این #کوه را رصد کنند و احتمالا اگر چیز عجیبی در رفتار روزانه کوه دیدند سریعا به همه اطلاع دهند.اما شاید آن موقع این را نمیدانستند یا حتی به آن فکر هم نمیکردند که کلبه شان بشود یکی از هیجان انگیز ترین نقاط دنیا یعنی لبه دنیا...

تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "

و اما تبدیل شد به تابی بر لبه دنیا...

 بعد از چندین سال مشخص شد این کلبه میتواند کاربری بهتری از یک مرکز لرزه نگاری و رصد آتشفشان داشته باشد!این پتانسیل را دارد که بشود هیجان انگیز ترین نقطه دنیا , میتواند بشود یک مرکز تخلیه هیجان و انرژی...

جایی که به آن بروی و روی یک تاب خیلی ساده که از چند متر طناب و چند تکه چوب ساخته شده بشینی و کمربند ساده  آن را ببندی و خود را به دست طبیعت بسپاری و رها شوی!

وقتی سوار این تاب هستی در  ارتفاع 2600 متری از سطح دریا معلقی و اگر خوش شانس باشی در لحظه ای که سوار تاب هستی شیطنت های آتشفشان را نیز میبینی که  شاید اوج هیجان باشد.

شاید دیگر حرفی نماند تا در مورد لبه دنیا بدانی! اما تا دلت بخواهد باید ببینی.

تصاویر را ببینید و غرق هیجان شوید .... 

تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
برای لحظاتی هرچند کوتاه رهایی را تجربه کن,نفس بکش و آرامش را حس کن....
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "
تاب سواری بر لبه دنیا " Casa del Arbol "

آدرس : اکوادور ، بانوس کانتون

Address: Baños Canton, Ecuador

شاید بهتر است واقعا بروی و تابی بخوری...

نفس عمیق بکش

موهایت را از روبروی چشمانت کنار بزن 

حتی دیدن تاب سواری دیگران هم هیجان انگیز خواهد بود

به ابتدای صف برو تا دوباره لذت ببری...

مهسا محرابی