تاب بازی| عکس روز نشنال جئوگرافیک

Swing Away | National Geographic Photo of Day

کودکی درون چرخ و فلکی در حال تاب خوردن در میان زمین و هوا در شهر هورزو رومانیاست.  ماریوس سینتزا «Marius Cinteza» عکاس این ثبت می‌گوید:
این جاذبه درون نمایشگاه «سفال خروس هورزو» قرار دارد.
دلیل نام‌گیری این نمایشگاه نقش‌های خروس است که معمولا بر روی سرامیک‌های آنجا دیده می‌شود. 
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

تاب بازی |

تاب بازی| عکس روز نشنال جئوگرافیک

Swing Away | National Geographic Photo of Day

کودکی درون چرخ و فلکی در حال تاب خوردن در میان زمین و هوا در شهر هورزو رومانیاست.  ماریوس سینتزا «Marius Cinteza» عکاس این ثبت می‌گوید:
این جاذبه درون نمایشگاه «سفال خروس هورزو» قرار دارد.
دلیل نام‌گیری این نمایشگاه نقش‌های خروس است که معمولا بر روی سرامیک‌های آنجا دیده می‌شود. 

زينب شيرازی