اجتماع با دو برادر | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Summit Meeting | National Geographic Photo Of Day

در نور زاویه دار و کم بعد از ظهر، زن و کودکی در حال دوش گرفتن هستند. این تصویر متعلق به ساحل ریو در برزیل می باشد. دو قله نمادین "دویسر ماوس" Dois Irmãos که به دو برادر معروف هستند، در پس زمینه عکس قابل مشاهده است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

اجتماع با دو برادر |

اجتماع با دو برادر | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Summit Meeting | National Geographic Photo Of Day

در نور زاویه دار و کم بعد از ظهر، زن و کودکی در حال دوش گرفتن هستند. این تصویر متعلق به ساحل ریو در برزیل می باشد. دو قله نمادین "دویسر ماوس" Dois Irmãos که به دو برادر معروف هستند، در پس زمینه عکس قابل مشاهده است.

الهه افهامی