ایستاده در نور | Standing In The Light   در شمال شهر یونان در کشور چین و در نزدیکی کوه های هیمالیا بسیاری از مردم در شهر های کوچک و روستاها زندگی می کنند که اقوامی تبتی هستند . عکاس کریستوفر مارتین این عکس را در یکی از همین خانه ها به ثبت رسانده است . در این تصویر زنی را می بینید که در حال دعا کردن می باشد و حالتی معنوی به خود گرفته است . کریستوفر می گوید برای من باعث افتخار بود که توانستم با فرهنگ این مردمان بیشتر آشنا شوم .
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

ایستاده در نور |

ایستاده در نور | Standing In The Light   در شمال شهر یونان در کشور چین و در نزدیکی کوه های هیمالیا بسیاری از مردم در شهر های کوچک و روستاها زندگی می کنند که اقوامی تبتی هستند . عکاس کریستوفر مارتین این عکس را در یکی از همین خانه ها به ثبت رسانده است . در این تصویر زنی را می بینید که در حال دعا کردن می باشد و حالتی معنوی به خود گرفته است . کریستوفر می گوید برای من باعث افتخار بود که توانستم با فرهنگ این مردمان بیشتر آشنا شوم .

یزدان مرشدزاده