سرچشمه برگشت به زندگی | Springing Back to Life   طی 93 روز در سال 2014 ، عکاس نشنال جئوگرافیک " جیم براندنبورگ " ( Jim Brandenburg ) ، عکس های بهاری را از " مینسوتا " ( Minnesota ) به ثبت رساند. در این تصویر " پروانه دم چلچله ای " ( swallowtail butterfly ) بر روی درختی که در حال پوسته پوسته شدن است قرار گرفته که ترکیب رنگ این دو با یکدیگر ، از این عکس یک تصویر هنری بوجود آورده. این عکس در روز هشتاد و چهارم به ثبت رسیده است.  
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

سرچشمه برگشت به زندگی |

سرچشمه برگشت به زندگی | Springing Back to Life   طی 93 روز در سال 2014 ، عکاس نشنال جئوگرافیک " جیم براندنبورگ " ( Jim Brandenburg ) ، عکس های بهاری را از " مینسوتا " ( Minnesota ) به ثبت رساند. در این تصویر " پروانه دم چلچله ای " ( swallowtail butterfly ) بر روی درختی که در حال پوسته پوسته شدن است قرار گرفته که ترکیب رنگ این دو با یکدیگر ، از این عکس یک تصویر هنری بوجود آورده. این عکس در روز هشتاد و چهارم به ثبت رسیده است.  

مینا جعفری