کوهنورد اجتماعی | عکس روز نشنال جئوگرافی 

Social Climber | National Geographic Photo of Day

گرچه پانداها بیش‌تر روز را در حال استراحت و خوردن می‌گذرانند، ولی عاشق بازی کردن و بالا رفتن از درختان نیز هستند. پاندا کوچکی را در نزدیکی مرکز ولونگ می‌بینید که بر بالای درختان به بازی پرداخته است. مرکز ولونگ چین، مرکز پژوهش و حفاظت از پانداهای بزرگ است. در این مرکز پانداها برای زندگی در طبیعت و حیات وحش آموزش می‌بینند. به طوری که اگر حیوان آزمون مهارت‌ها و غریزه زندگی را موفق بگذراند، در کوهستان‌ها آزاد می‌شود.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

کوهنورد اجتماعی |

کوهنورد اجتماعی | عکس روز نشنال جئوگرافی 

Social Climber | National Geographic Photo of Day

گرچه پانداها بیش‌تر روز را در حال استراحت و خوردن می‌گذرانند، ولی عاشق بازی کردن و بالا رفتن از درختان نیز هستند. پاندا کوچکی را در نزدیکی مرکز ولونگ می‌بینید که بر بالای درختان به بازی پرداخته است. مرکز ولونگ چین، مرکز پژوهش و حفاظت از پانداهای بزرگ است. در این مرکز پانداها برای زندگی در طبیعت و حیات وحش آموزش می‌بینند. به طوری که اگر حیوان آزمون مهارت‌ها و غریزه زندگی را موفق بگذراند، در کوهستان‌ها آزاد می‌شود.

زينب شيرازی