سرخ کردنی کوچیک | Small Fry   مدرسه شیلات ( Department of Fisheries ) در بریتیش کلمبیا در کانادا، هر ساله تعداد زیادی ماهی " قزل آلا نقره ای سالمون " را پرورش داده و به جریان ها آبی محلی آزاد می کند. در این میان نیز کودکان ابتدایی به اینجا آمده و با آبزیان و مشکلات محیط زیستی آن ها‌ آشنا می شوند. این عکس زیبا نیز توسط " ایکو جونز " ( Eiko Jones ) به ثبت رسیده است.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

سرخ کردنی کوچیک

سرخ کردنی کوچیک | Small Fry   مدرسه شیلات ( Department of Fisheries ) در بریتیش کلمبیا در کانادا، هر ساله تعداد زیادی ماهی " قزل آلا نقره ای سالمون " را پرورش داده و به جریان ها آبی محلی آزاد می کند. در این میان نیز کودکان ابتدایی به اینجا آمده و با آبزیان و مشکلات محیط زیستی آن ها‌ آشنا می شوند. این عکس زیبا نیز توسط " ایکو جونز " ( Eiko Jones ) به ثبت رسیده است.