سیبری

شاید هرگز فکرش را هم نکنید! روزی برسد که یک دریای عظیم خشک شود و کویر جایش را بگیرد .

و جالب تر از همه در دل این کویر ، برف هم ببارد !!!!!

اما باور کنید این اتفاقیست که افتاده و  واقعی است !

با ما همراه باشید .

This is search results
در حال بارگذاری ...