شوشتر

کشورمان ایران از دیرباز تاریخی عمیق و شکوهمند داشته است و در صنعت و پیشه وری در دوره های مختلف پیشرو بوده است . اگر نگاهی به گذشته بیندازیم خواهیم دریافت که در معماری و ساخت بناها از بسیاری دیگر از تمدن های هم دوره جلوتر بوده ایم .

از دوران هخامنشیان تا به امروز بناها و مجموعه های ساختمانی زیادی ساخته شده است و می توان در آن ها زیبایی را در کنار کار آمدی آن ها یافت . در دوره های متفاوت ما شاهد سبک های مختلفی در معماری بنا ها بوده ایم . این تفاوت ها به نوع حکومت ها و همین طور تغییرات فرهنگی و اجتماعی بستگی داشته است و برای مثال می توان به نوع معماری به پیش و بعد از ورود اسلام به ایران یافت .

سفری خواهیم داشت به استان خوزستان ، شوشتر . با سازه های آبی شوشتر آشنا خواهیم شد و از دیدن آن ها سخت به وجد خواهیم آمد . زیبایی را خواهیم یافت و این که چگونه مهندسین و معماران آن دوران توانسته اند چنین سازه ای را در آن دوره بسازند .

همراه کارناوال باشید تا سفر خود را آغاز کنیم .

This is search results
در حال بارگذاری ...