نمایش خطوط آن | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Showing Its Stripes | National Geographic Photo of Day

تصویری که می بنید مربوط به بچه کوسه ای است که تازه متولد شده است. بدن آن 3 فوت طول دارد و خطوطی راه راه هم بر روی آن دیده می شود که البته هنگام بزرگتر شدن کوسه و به مرور زمان این خطوط محو خواهد شد. به سبب وجود همین خطوط روی بدن آن، نامش را کوسه ببری گذاشته اند. این تصویر از قفس کوسه ها در هاوایی ثبت شده است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

نمایش خطوط آن |

نمایش خطوط آن | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Showing Its Stripes | National Geographic Photo of Day

تصویری که می بنید مربوط به بچه کوسه ای است که تازه متولد شده است. بدن آن 3 فوت طول دارد و خطوطی راه راه هم بر روی آن دیده می شود که البته هنگام بزرگتر شدن کوسه و به مرور زمان این خطوط محو خواهد شد. به سبب وجود همین خطوط روی بدن آن، نامش را کوسه ببری گذاشته اند. این تصویر از قفس کوسه ها در هاوایی ثبت شده است.

الهه افهامی