گرد و خاک به پا کردن | Shake the Dust Off   بر اثر قدم های سنگین فیل بر روی زمین ، در مقابل نور خورشید، گرد و خاگ از زمین بلند شده و در همین حین این عکس بی نظیر توسط " ساراوات وانسن " ( Saravut Whanset )  به ثبت رسیده است. متاسفانه در شهر " سورین " ( Surin ) در تایلند ، فیل ها را برای کار و در درجه اول برای صنعت گردشگری تربیت کرده و آموزش می دهند.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

گرد و خاک به پا کردن |

گرد و خاک به پا کردن | Shake the Dust Off   بر اثر قدم های سنگین فیل بر روی زمین ، در مقابل نور خورشید، گرد و خاگ از زمین بلند شده و در همین حین این عکس بی نظیر توسط " ساراوات وانسن " ( Saravut Whanset )  به ثبت رسیده است. متاسفانه در شهر " سورین " ( Surin ) در تایلند ، فیل ها را برای کار و در درجه اول برای صنعت گردشگری تربیت کرده و آموزش می دهند.

مینا جعفری