سرخس

در مسیر جاده ابریشم یا همان شاه راه خراسان که راهی برای تجارت بازرگانان  آسیا بود ، کاروانسراهایی برای استراحت و اقامت مسافران وجود داشت .

امروز می خواهیم به بازدید یکی از این کاروانسرا های زیبا و با شکوه برویم.

کاروانسرای شرف…..

با ما همراه باشید .

This is search results
در حال بارگذاری ...