دریاچه رتبا، یا دریاچه صورتی در سنگال هست و یکی از جاذبه های توریستی درغرب آفریقاست.
چیزی که باعث شده تا نظر گردشگران زیادی به این دریاچه جلب شود ؛ رنگ صورتی و خاص آن می باشد.به گفته یکی از محققان : وقتی از بالا به این دریاچه نگاه می کنم ، احساس می کنم که قایق ها در مخلوطی از شیر و توت فرنگی شناور هستند !

دریاچه صورتی جهان-karnaval.ir0
This is search results
در حال بارگذاری ...