ملاقات دریا و آسمان | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Sea Meets Sky | National Geographic Photo of Day

این تصویر توسط وینسنت جی موسی «Vincent J. Musi» در محوطه باستانی سونیون ثبت شده است. نور چراغ‌ها بر معبد پوزیدن، خدای دریا افتاده است. این معبد در کیپ سونیون یونان قرار دارد. وینسنت می‌گوید: فرقه‌های یونان باستان به تعریف ایده‌های پس از مرگ کمک زیادی داشته است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

ملاقات دریا و آسمان |

ملاقات دریا و آسمان | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Sea Meets Sky | National Geographic Photo of Day

این تصویر توسط وینسنت جی موسی «Vincent J. Musi» در محوطه باستانی سونیون ثبت شده است. نور چراغ‌ها بر معبد پوزیدن، خدای دریا افتاده است. این معبد در کیپ سونیون یونان قرار دارد. وینسنت می‌گوید: فرقه‌های یونان باستان به تعریف ایده‌های پس از مرگ کمک زیادی داشته است.

زينب شيرازی