سروستان

در گوشه و کنار این مرز پهناور، یادگارهای بسیاری از حکومت ها و دوران های مختلف تاریخی برجای مانده است که نشان از جایگاه و قدرت ایران در اعصار گوناگون دارد.

کارناوال امروز به استان فارس می رود و از کاخی سخن می گوید که جلوه گر شکوه حکومت ساسانی و یادگار بهرام گور است .

کاخی باشکوه به نام سروستان که شهره جهانیان است و در محدوده ای به وسعت ۳۰ هکتار در شهرستان سروستان فارس واقع شده است.

بازدید از کاخ سروستان برای ایران دوستان و اهل فرهنگ و هنر بسیار جالب خواهد بود و گوشه ای از تاریخ پرفراز و نشیب سرزمین ما را برایمان بازگو خواهد کرد.

همراه کارناوال باشید تا سفری به کاخ سروستان داشته باشیم .

This is search results
در حال بارگذاری ...