می گویند در شبه جزیره ای میان دریای خزر ، بهشتی وجود دارد برای پرندگان.
نامش میانکاله است و تالابی در آن است که خانه ی پرندگان محلی و مهاجر است.
هر چند که محل زندگی جانورانی زیبا و با ارزش است اما میزبان گردشگران علاقه مند نیز است.
می توانی وسایل پرنده نگری را در کوله بگذاری و یا حتی ساده تر ، تنها خودت را و دلت را که پر از شوق دیدار پرواز گروهی پرندگان است، سوار بر قایقی موتوری به تالاب برسانی.
به اینجا اگر آمدی آهسته بیا ، به حریم آنان به محیط زیست آن ها احترام بگذار، به تالابی که برای تو شاید مکانی توریستی یا پژوهشی باشد اما برای آنان ” خانه “ است.

بنابراین با کارناوال همراه شو در سفری به تالاب رویایی میانکاله …

swsss

باز هم اعجاب انگیزی دیگر، در سرزمین مان ایران.

این جا چشمه هایی از جنس نور جاری است، برخی می گویند مقدس است و حتما هم هست. جلوه ای از قدرت لاینتهی خداوندی است و چشمان جویای زیبایی ر اخیره می کند. نامش را باداب سورت گذارده اند و امروز میزبان مهمانان بسیاری است.

از میان کوهستان جاری است و بر روی مسیری پله کانی به پایین سرازیر می شود. تنها در ایران و چند کشور انگشت شمار دیگر از این نمونه طبیعی وجود دارد.منحصر به فرد است و هنگام دیدنش متحیر خواهی ماند زیرا در طول هزاران سال از کوهستان ها جاری شده و حوضچه هایی رنگین کمانی را پدید آورده است

با کارناول هم قدم شوید تا بر روی پله هایی از جنس آب قدم بگذاریم.

باداب سورت0
This is search results
در حال بارگذاری ...