واحه شنی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Sandy Oasis | National Geographic Photo of the Day

آنگوئیلا، قلمرو بریتانیایی در دریای کارائیب و کشوری آرام است اما با وجود این جزیره شنی کوچک همه چیز فرق می‌کند. این جزیره با آب‌های آبی درخشان دائم، به سبب آب اقیانوس و آب و هوا تغییر شکل می‌دهد.  و بسیاری برای بازدید پا به این جزیره می‌گذارند.  متیو وید این عکس را به صورت هوایی و با دِرون (هلی شات) ثبت کرده است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

واحه شنی |

واحه شنی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Sandy Oasis | National Geographic Photo of the Day

آنگوئیلا، قلمرو بریتانیایی در دریای کارائیب و کشوری آرام است اما با وجود این جزیره شنی کوچک همه چیز فرق می‌کند. این جزیره با آب‌های آبی درخشان دائم، به سبب آب اقیانوس و آب و هوا تغییر شکل می‌دهد.  و بسیاری برای بازدید پا به این جزیره می‌گذارند.  متیو وید این عکس را به صورت هوایی و با دِرون (هلی شات) ثبت کرده است.

زينب شيرازی