ویرانه‌های پرستش | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Ruins of Worship | National Geographic Photo of Day

در یونان، صبح هنگام پرتوان خورشید بقایای محراب وگنبد پرونایا آتن را در بر می‌گیرد. این محراب و گنبد در شهر دلفی یونان واقع شده ست.   احتمالا زائران معبد آپولو، پس از مشورت با پیشوای دلفی قربانیانی را اهدا می‌کنند.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

ویرانه‌های پرستش |

ویرانه‌های پرستش | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Ruins of Worship | National Geographic Photo of Day

در یونان، صبح هنگام پرتوان خورشید بقایای محراب وگنبد پرونایا آتن را در بر می‌گیرد. این محراب و گنبد در شهر دلفی یونان واقع شده ست.   احتمالا زائران معبد آپولو، پس از مشورت با پیشوای دلفی قربانیانی را اهدا می‌کنند.

زينب شيرازی