زیبایی ناهموار

در این عکس نمایی از تپه ها را داریم که در نتیجه ی فوران آتش فشان بوجود آمده اند و بر روی آن ها بازمانده ای از یخچال های طبیعی دیده می شود. یک هواپیما کوچک هم در حال پرواز بر روی این منطقه ی زیباست. این عکس توسط " Aya Okawa " ( آوا اوکاوا ) در ایسلند به ثبت رسیده است.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

زیبایی ناهموار |

زیبایی ناهموار

در این عکس نمایی از تپه ها را داریم که در نتیجه ی فوران آتش فشان بوجود آمده اند و بر روی آن ها بازمانده ای از یخچال های طبیعی دیده می شود. یک هواپیما کوچک هم در حال پرواز بر روی این منطقه ی زیباست. این عکس توسط " Aya Okawa " ( آوا اوکاوا ) در ایسلند به ثبت رسیده است.

مینا جعفری