در چند روز اخیر بسیاری از مناطق کشور شاهد بارندگی های زیاد و شدیدی بوده که به دنبال آن خرابی ها و سیل های زیادی بوجود آمده است . همچنین طی بارندگی های شدید در شهر دزفول ، رودخانه ی دز طغیان کرد و باعث شد تا پل شناور نصب شده بر روی این پل از بین ببرد . 

طبق گزارش های بدست آمده بخش هایی از شهر دزفول که در نزدیکی این رودخانه قرار گرفته است به زیر آب رفته است .

بوستان معروف علی کله نیز دچار آبگرفتگی شده است و به زیر آب رفته است .

بارندگی های شدید باعث شده تا خرابی های زیادی را در شهر های کشورمان شاهد باشیم . 

در ادامه تصاویری از این طغیان را می بینیم ....

طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز

عکس ها از : مسعود محمدی از خبرگزاری مهر و محمدرضا افضل پور از ایرنا

#اخبار روزگردشگری را در کارناوال دنبال کنید …

دیدگاه ها

یوسف   | ۱۳:۲۰ ۲ خرداد ۱۳۹۶ |

0
0

بهتر پل شناور اب برد شاید یه پل بهتر و حسابی بزنن مگه پل جنگی برا عبو موتورو ماشینه/؟

account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

تصاویر باور نکردنی از طغیان رودخانه ی دز و سیل دزفول |

در چند روز اخیر بسیاری از مناطق کشور شاهد بارندگی های زیاد و شدیدی بوده که به دنبال آن خرابی ها و سیل های زیادی بوجود آمده است . همچنین طی بارندگی های شدید در شهر دزفول ، رودخانه ی دز طغیان کرد و باعث شد تا پل شناور نصب شده بر روی این پل از بین ببرد . 

طبق گزارش های بدست آمده بخش هایی از شهر دزفول که در نزدیکی این رودخانه قرار گرفته است به زیر آب رفته است .

بوستان معروف علی کله نیز دچار آبگرفتگی شده است و به زیر آب رفته است .

بارندگی های شدید باعث شده تا خرابی های زیادی را در شهر های کشورمان شاهد باشیم . 

در ادامه تصاویری از این طغیان را می بینیم ....

طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز
طغیان رودخانه ی دز

عکس ها از : مسعود محمدی از خبرگزاری مهر و محمدرضا افضل پور از ایرنا

#اخبار روزگردشگری را در کارناوال دنبال کنید …

یزدان مرشدزاده