توقفی برای استراحت | Rest Stop   پرندگاه مهاجر درنا، در نور طلایی صبحگاهی، بر فراز دریاچه و دره ی " هولا " به پرواز درآمده اند. سالانه میلیون ها پرنده ی مهاجر برای استراحت در میانه راه سفر خود، در این دره که بین آفریقا و اروپا قرار گرفته است توقف می کنند. عکاس این عکس بی نظیر " گال گروس " ( Gal Gross ) است. انعکاس تصویر نی و درنا ها در آب و همزمان به پرواز درآمدن پرندگان دیگر، این تصویر را به اثری هنری تبدیل کرده است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

توقفی برای استراحت | Rest Stop

توقفی برای استراحت | Rest Stop   پرندگاه مهاجر درنا، در نور طلایی صبحگاهی، بر فراز دریاچه و دره ی " هولا " به پرواز درآمده اند. سالانه میلیون ها پرنده ی مهاجر برای استراحت در میانه راه سفر خود، در این دره که بین آفریقا و اروپا قرار گرفته است توقف می کنند. عکاس این عکس بی نظیر " گال گروس " ( Gal Gross ) است. انعکاس تصویر نی و درنا ها در آب و همزمان به پرواز درآمدن پرندگان دیگر، این تصویر را به اثری هنری تبدیل کرده است.

مینا جعفری