انعکاس ; تصویر برگزیده روز نشنال جئوگرافیک

انعکاس ; تصویر برگزیده روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک
مشاهده تصویر در سایز بزرگ

انعکاس | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Reflections | National Geographic Photo Of Day

در این تصویر راهبی را می بینید که در مقابل معبدی در "کامبودیاس انکر"  Cambodia’s Angkor ایستاده و به ژرفای زندگی اش

خیره مانده است.

ما بعد از بعد از صحبت کردن با این راهب متوجه شدیم که نمی توانیم، زندگی را در کلماتی که او توصیف می کند بگنجانیم.

این تصویر را عکاس "انمان " Annmon به ثبت رسانیده است.

انعکاس | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Reflections | National Geographic Photo Of Day

در این تصویر راهبی را می بینید که در مقابل معبدی در “کامبودیاس انکر”  Cambodia’s Angkor ایستاده و به ژرفای زندگی اش

خیره مانده است.

ما بعد از بعد از صحبت کردن با این راهب متوجه شدیم که نمی توانیم، زندگی را در کلماتی که او توصیف می کند بگنجانیم.

این تصویر را عکاس “انمان ” Annmon به ثبت رسانیده است.

انعکاس ; تصویر برگزیده روز نشنال جئوگرافیک
4.42 9

 دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته منتشر نشده است.

    پاسخ دهید

    موارد مشخص شده با * الزامی هستند.

    This is search results
    در حال بارگذاری ...