تحت فشار زمان| عکس روز نشنال جئوگرافیک

Pushed for Time | National Geographic Photo of the Day

یکی از بهترین مکان‌ها برای عکاسی در قاهره، مصر بازار شترها است. نادر سعدالله عکاس این تصویر برگزیده روز می‌گوید: در این عکس نگهدارنده و فروشنده شتر سعی دارند تا آن را به درون وسیله نقلیه هدایت کنند. پس از آن شتر به بازار محلی برای ذبح و فروش گوشتش فرستاده می‌شود.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

تحت فشار زمان

 تحت فشار زمان| عکس روز نشنال جئوگرافیک

Pushed for Time | National Geographic Photo of the Day

یکی از بهترین مکان‌ها برای عکاسی در قاهره، مصر بازار شترها است. نادر سعدالله عکاس این تصویر برگزیده روز می‌گوید: در این عکس نگهدارنده و فروشنده شتر سعی دارند تا آن را به درون وسیله نقلیه هدایت کنند. پس از آن شتر به بازار محلی برای ذبح و فروش گوشتش فرستاده می‌شود.