محافظت شده ای پوست کلفت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Protective Pachyderm | National Geographic Photo Of Day

در این تصویر یکی از فیل های دشت "سرنگتی " Serengeti در تانزانیا را می بینید. او به همراه گله در حال قدم زدن است. عکاس "یارون اشمید " Yaron Schmid می گوید : هنگامی که در حال گرفتن عکس بودم، گاو نر بزرگی در سمت راست ما در حال قدم زدن بود؛ به همین دلیل در یک ماشین خاموش و بی سروصدا در حالی کف ماشین دراز کشیده بودم، موفق به گرفتن این عکس شدم.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

محافظت شده ای پوست کلفت |

محافظت شده ای پوست کلفت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Protective Pachyderm | National Geographic Photo Of Day

در این تصویر یکی از فیل های دشت "سرنگتی " Serengeti در تانزانیا را می بینید. او به همراه گله در حال قدم زدن است. عکاس "یارون اشمید " Yaron Schmid می گوید : هنگامی که در حال گرفتن عکس بودم، گاو نر بزرگی در سمت راست ما در حال قدم زدن بود؛ به همین دلیل در یک ماشین خاموش و بی سروصدا در حالی کف ماشین دراز کشیده بودم، موفق به گرفتن این عکس شدم.

الهه افهامی