محافظت شده ای پوست کلفت

محافظت شده ای پوست کلفت

عکس روز نشنال جئوگرافیک
مشاهده تصویر در سایز بزرگ

محافظت شده ای پوست کلفت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Protective Pachyderm | National Geographic Photo Of Day

در این تصویر یکی از فیل های دشت "سرنگتی " Serengeti در تانزانیا را می بینید. او به همراه گله در حال قدم زدن است.

عکاس "یارون اشمید " Yaron Schmid می گوید : هنگامی که در حال گرفتن عکس بودم، گاو نر بزرگی در سمت راست ما در حال قدم زدن بود؛

به همین دلیل در یک ماشین خاموش و بی سروصدا در حالی کف ماشین دراز کشیده بودم، موفق به گرفتن این عکس شدم.

محافظت شده ای پوست کلفت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Protective Pachyderm | National Geographic Photo Of Day

در این تصویر یکی از فیل های دشت “سرنگتی ” Serengeti در تانزانیا را می بینید. او به همراه گله در حال قدم زدن است.

عکاس “یارون اشمید ” Yaron Schmid می گوید : هنگامی که در حال گرفتن عکس بودم، گاو نر بزرگی در سمت راست ما در حال قدم زدن بود؛

به همین دلیل در یک ماشین خاموش و بی سروصدا در حالی کف ماشین دراز کشیده بودم، موفق به گرفتن این عکس شدم.

محافظت شده ای پوست کلفت
4.87 13

 دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته منتشر نشده است.

    پاسخ دهید

    موارد مشخص شده با * الزامی هستند.

    This is search results
    در حال بارگذاری ...