ژست پلیکان | Prim Pelican   یک " پلیکان سفید " ( White Pelican ) برای لنز دوربین " مارکو شافنر " ( Marco Schaffner ) بهترین ژست خود را گرفته است . بی دلیل نیست که این پرنده یکی از زببانرین پرنده های بزرگ است ، نگاه نافذ و نوک آن که گویی از پرهایش رنگ گرفته و سفید شده ، همگی او را به مانند مدلی زیبا به جلوی دوربین آورده . این پرنده با داشتن بال هایی به طول تقریبا 3 متر ، قدرت پروازی بالایی برای اوج گرفتن در آسمان و یا سر خوردن بر روی آب دارد . و می تواند مسافت های طولانی را پرواز کرده و برای جوجه های خود ماهی شکار کند .  
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

ژست پلیکان |

ژست پلیکان | Prim Pelican   یک " پلیکان سفید " ( White Pelican ) برای لنز دوربین " مارکو شافنر " ( Marco Schaffner ) بهترین ژست خود را گرفته است . بی دلیل نیست که این پرنده یکی از زببانرین پرنده های بزرگ است ، نگاه نافذ و نوک آن که گویی از پرهایش رنگ گرفته و سفید شده ، همگی او را به مانند مدلی زیبا به جلوی دوربین آورده . این پرنده با داشتن بال هایی به طول تقریبا 3 متر ، قدرت پروازی بالایی برای اوج گرفتن در آسمان و یا سر خوردن بر روی آب دارد . و می تواند مسافت های طولانی را پرواز کرده و برای جوجه های خود ماهی شکار کند .  

مینا جعفری