زمین بازی پودری | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Powdery Playground | National Geographic Photo of Day

در عکس یک اسکی باز در میان درختان هاکوبا در کوهستان ژاپن مسیری را طی می‌کند. هاکوبا به جهت پیست اسکی اش مقصد بسیاری‌ست و از این روی در سراسر جهان شهرت دارد. این عکس را سدریک برناردینی « Cedric Bernardini» گرفته است.

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

زمین بازی پودری |

زمین بازی پودری | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Powdery Playground | National Geographic Photo of Day

در عکس یک اسکی باز در میان درختان هاکوبا در کوهستان ژاپن مسیری را طی می‌کند. هاکوبا به جهت پیست اسکی اش مقصد بسیاری‌ست و از این روی در سراسر جهان شهرت دارد. این عکس را سدریک برناردینی « Cedric Bernardini» گرفته است.

زينب شيرازی