سیاره ی زمین

زمین ، این سیاره ی آبی رنگ که در خود زیبایی های فراوانی را جای داده است . ما و دیگر حیوانات بر روی آن زیست می کنیم ، هوا را تنفس می کنیم و از زیبایی هایش لذت می بریم . زمین سالیان سال است که حیات بر روی آن شکل گرفته و تا سال های زیادی در آینده در خود شکل فعلی حیات را نگاه خواهد داشت . دشت های وسیع و سرسبز ، کوه های بزرگ و با عظمت ، اقیانوس های پر عمق . آبی رنگ و … همگی از زیبایی های زمین به حساب می آیند .

امروز ، ۲۲ اآپریل است ، روز زمین . کارناوال این روز را گرامی می دارد و در همین راستا نگاهی نو به کره ی زمین خواهد انداخت .

همراه ما باشید تا در نگاهمان شریک شوید .

This is search results
در حال بارگذاری ...