نمایی از دشت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Plain View |National Geographic Photo of Day

تک درختی سرخ در میان دشت‌های سرسبز هورتون سریلانکا به چشم می‌خورد. مارتین بیسوف «Martin Bisof» عکاس این ثبت می‌گوید: «این تصویر را از قطار و در طی سفرم از کندی به هاپوتال گرفته‌ام. این منطقه به قدری زیباست که نمی‌توانید لحظه‌ای از عکاسی دست بکشید.» دشت‌های هورتون در زمین‌های مرتفع مرکزی سریلانکا قرار گرفته است و در سال 1988 به عنوان یک پارک ملی شناخته شد.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

نمایی از دشت

نمایی از دشت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Plain View |National Geographic Photo of Day

تک درختی سرخ در میان دشت‌های سرسبز هورتون سریلانکا به چشم می‌خورد. مارتین بیسوف «Martin Bisof» عکاس این ثبت می‌گوید: «این تصویر را از قطار و در طی سفرم از کندی به هاپوتال گرفته‌ام. این منطقه به قدری زیباست که نمی‌توانید لحظه‌ای از عکاسی دست بکشید.» دشت‌های هورتون در زمین‌های مرتفع مرکزی سریلانکا قرار گرفته است و در سال 1988 به عنوان یک پارک ملی شناخته شد.