منظره زیبای پروانسی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Picturesque Provence | National Geographic Photo of Day

این تصویر منطقه پروانسی در فرانسه را نشان می دهد.

درختی تنها  را در مزرعه ای از گیاه اسطوخدوس می بینید.

این گیاه در منطقه پراونسی بسیار زیاد دیده می شودو نام دیگر آن طلای آبی می باشد.

از آن در سوپ ها، عطرها، لوسویونها، و غذاها بسیار استفاده می شود.

دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

منظره زیبای " پروانسی "

منظره زیبای پروانسی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Picturesque Provence | National Geographic Photo of Day

این تصویر منطقه پروانسی در فرانسه را نشان می دهد.

درختی تنها  را در مزرعه ای از گیاه اسطوخدوس می بینید.

این گیاه در منطقه پراونسی بسیار زیاد دیده می شودو نام دیگر آن طلای آبی می باشد.

از آن در سوپ ها، عطرها، لوسویونها، و غذاها بسیار استفاده می شود.