تصاویری زیبا از روستای دیدنی روستای هوین | ویتنام

روستای هوین " Hoi An  " مکانی قدیمی و باستانی در ساحل مرکزی ویتنام است. این شهر باستانی به خاطر زیبایی مناظر و آرامشی که دارد شناخته می شود.

علاوه بر این ، سواحل بزرگ ، مزارع برنج ، محله های سنتی با دیوار های زرد و همچنین جاده های باریکی که دور مزارع برنج وجود دارند و برای دوچرخه سواری بسیار مناسب هستند هم جزیی دیگر از زیبایی های این شهر است.

این عکس ها توسط عکاس رحان  " Réhahn Croquevielle " گرفته شده که بیشتر عمر خودش رو در ویتنام عکاسی کرده است.

همچنین روستای ترا کیو " Tra Que " که در چند کیلومتری این شهر باستانی قرار دارد هم یکی دیگر ازجاهایست که باید از آن دیدن کرد .

این روستای کوچکخانه صدها نفر ار کسانی است که شغل اصلیشان به رشد انواع سبزیجات می گذرد.

همراه کارناوال باشید تا با هم به دیدن تصاویر زیبای این روستا برویم.

 

1) دختری دانش آموز که باس بلند محلی به تن دارد.

روستای هوین www.karnaval.ir5

2) بر روی رودخانه تیو

روستای هوین www.karnaval.ir 1

3) خانوم ژانگ 78 ساله

روستای هوین www.karnaval.ir2

4) ساحل کیو دای

روستای هوین www.karnaval.ir3

5) نمایی زیبا از بالای روستا 

روستای هوین www.karnaval.ir1

6) فانوس های جادویی

روستای هوین www.karnaval.ir15
روستای هوین www.karnaval.ir 0
روستای هوین www.karnaval.ir13

7) عشق پیرو جوان نمی شناسد

روستای هوین www.karnaval.ir10

8) آرامش روی دریاچه

روستای هوین www.karnaval.ir11

9) چیدن سبزی در روستای ترا کیو

روستای هوین www.karnaval.ir6

10) رفتن به سر کار

روستای هوین www.karnaval.ir12

11) غروب دریاچه کو کو

روستای هوین www.karnaval.ir8

12) در خیال ساحل 

روستای هوین www.karnaval.ir9

13) ساختمان های زیبا روستا

روستای هوین www.karnaval.ir19
روستای هوین www.karnaval.ir17
روستای هوین www.karnaval.ir20
روستای هوین www.karnaval.ir24

14) لذت قایق سواری 

روستای هوین www.karnaval.ir14
روستای هوین www.karnaval.ir17
روستای هوین www.karnaval.ir21
روستای هوین www.karnaval.ir20

15) تلاش یک زن ویتنامی برای زندگی

روستای هوین www.karnaval.ir16

کلام پایانی …

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم ، خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم . .

دیدگاه ها

بی نام   |    یک ساعت پیش    |

0
0

;کشوری زنده

account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

تصاویری دیدنی و زیبا از روستای هوین | ویتنام

تصاویری زیبا از روستای دیدنی روستای هوین | ویتنام

روستای هوین " Hoi An  " مکانی قدیمی و باستانی در ساحل مرکزی ویتنام است. این شهر باستانی به خاطر زیبایی مناظر و آرامشی که دارد شناخته می شود.

علاوه بر این ، سواحل بزرگ ، مزارع برنج ، محله های سنتی با دیوار های زرد و همچنین جاده های باریکی که دور مزارع برنج وجود دارند و برای دوچرخه سواری بسیار مناسب هستند هم جزیی دیگر از زیبایی های این شهر است.

این عکس ها توسط عکاس رحان  " Réhahn Croquevielle " گرفته شده که بیشتر عمر خودش رو در ویتنام عکاسی کرده است.

همچنین روستای ترا کیو " Tra Que " که در چند کیلومتری این شهر باستانی قرار دارد هم یکی دیگر ازجاهایست که باید از آن دیدن کرد .

این روستای کوچکخانه صدها نفر ار کسانی است که شغل اصلیشان به رشد انواع سبزیجات می گذرد.

همراه کارناوال باشید تا با هم به دیدن تصاویر زیبای این روستا برویم.

 

1) دختری دانش آموز که باس بلند محلی به تن دارد.

روستای هوین www.karnaval.ir5

2) بر روی رودخانه تیو

روستای هوین www.karnaval.ir 1

3) خانوم ژانگ 78 ساله

روستای هوین www.karnaval.ir2

4) ساحل کیو دای

روستای هوین www.karnaval.ir3

5) نمایی زیبا از بالای روستا 

روستای هوین www.karnaval.ir1

6) فانوس های جادویی

روستای هوین www.karnaval.ir15
روستای هوین www.karnaval.ir 0
روستای هوین www.karnaval.ir13

7) عشق پیرو جوان نمی شناسد

روستای هوین www.karnaval.ir10

8) آرامش روی دریاچه

روستای هوین www.karnaval.ir11

9) چیدن سبزی در روستای ترا کیو

روستای هوین www.karnaval.ir6

10) رفتن به سر کار

روستای هوین www.karnaval.ir12

11) غروب دریاچه کو کو

روستای هوین www.karnaval.ir8

12) در خیال ساحل 

روستای هوین www.karnaval.ir9

13) ساختمان های زیبا روستا

روستای هوین www.karnaval.ir19
روستای هوین www.karnaval.ir17
روستای هوین www.karnaval.ir20
روستای هوین www.karnaval.ir24

14) لذت قایق سواری 

روستای هوین www.karnaval.ir14
روستای هوین www.karnaval.ir17
روستای هوین www.karnaval.ir21
روستای هوین www.karnaval.ir20

15) تلاش یک زن ویتنامی برای زندگی

روستای هوین www.karnaval.ir16

کلام پایانی …

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم ، خداوند با تمام عظمتش ناراحت می شود و عاشقانه انتظار می کشد که به رحمتش امیدوار شوم . .

پدرام ادیب