پتروناس

انسان ها هیچ وقت به هیچ چیز قانع نبوده و نخواهند بود . این که بگوییم خواسته ها و سطح توقع انسان روزی به سر حد خود می رسد یک آروزی محال و حرف غیر ممکن است . این طمع انسان ها همیشه در همه چیز قابل روئیت است , از زندگی روزمره تا نگاه به دنیایی که در آن زندگی می کند . به عنوان مثال سازه هایی که انسان ها آن ها را می سازند هر روز در حال بلند تر شدن هستند و معلوم نیست این بلندی تا کجا قرار است ادامه پیدا کند . اما ساخت این سازه های بلند یا همان آسمان خراش ها همیشه با چالش هایی روبرو بودند , اما همیشه این انسان ها بودند که از این چالش موفق بیرون آمدند . نمونه ای از این موفقیت را می توان در برجهای دوقلوی پتروناس در مالزی به چشم دید . دو برج دو قلوی سر به فلک کشبده که تلفیقی است هنرمندانه از آهن و شیشه  و نمونه ی واقعی از رویای انسان برای تسخیر آسمان …

This is search results
در حال بارگذاری ...