معماری ایرانی

بدون شک قلب تپنده تجارت و اقتصاد هر شهری در بازار های آن شهر نهفته است. به سادگی می توان وضعیت اقتصادی و معیشتی یک شهر را از جنب و جوش و نحوه ی فعالیت بازار آن شهر مشاهده کرد.

مکانی که علاوه بر ابعاد اقتصادی و مالی آن همواره کانون حرکت های بزرگ اجتماعی و سیاسی در کشور ما بوده است.

میراث تاریخی و فرهنگی زنده ای که اکنون با گذشت قرن های متمادی و در جنگ و جدل با پیشرفت و توسعه بازار های مدرن جهانی بخش هایی از آن دچار رکود شده، اما هیچ گاه صلابت و اصلات خود را از دست نداده و نقش حیاتی خود را در زمان های مهم و حساس، ایفا می کند.

امروز قصد داریم با اجزای تشکیل دهنده و معماری خاص یک بازار از نزدیک آشنا شویم! با کارناوال همراه شوید.

This is search results
در حال بارگذاری ...