مهمانی پلیکان‌ها |  عکس روز نشنال جئوگرافیک

Pelican Party | National Geographic Photo of the Day

این عکس هوایی که در آن پلیکان‌ها از بالا دیده می‌شوند، توسط استاس بارتنیکاس ثبت شده است. این اجتماع از پلیکان‌ها در رودخانه کلرادو مکزیکو است. پرندگان اجتماعی مانند پلیکان‌ها معمولا به صورت گروهی مهاجرت و سفر می‌کنند و در کناره بسیاری از سواحل، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها دیده می‌شود.  
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

مهمانی پلیکان‌ها |

مهمانی پلیکان‌ها |  عکس روز نشنال جئوگرافیک

Pelican Party | National Geographic Photo of the Day

این عکس هوایی که در آن پلیکان‌ها از بالا دیده می‌شوند، توسط استاس بارتنیکاس ثبت شده است. این اجتماع از پلیکان‌ها در رودخانه کلرادو مکزیکو است. پرندگان اجتماعی مانند پلیکان‌ها معمولا به صورت گروهی مهاجرت و سفر می‌کنند و در کناره بسیاری از سواحل، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها دیده می‌شود.  

زينب شيرازی