معبدی با شکوه بر بلندای تپه ای مشرف به دریا، نقشی از زندگی بر تن دارد، افسانه ها و داستان ها

عده ای آن را قصر می دانند و عده ای معبدی تایلندی، در حالی که بنایی تاریخی است. اما بنا بر اعتبار و اهمیتی که در بین مردم پیدا کرده، نام معبد بر آن گذاشته شده است .

در ادامه از فلسفه ساخت این معبد و معماری منحصر به فردش، بیشتر خواهیم گفت.

بنابراین برای خواندنش دالان به دالان با کارناوال بیا…

پناهگاهی_از_حقیقتkarnaval.ir0
This is search results
در حال بارگذاری ...