جاده ای نقاشی شده | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Painted Passing | National Geographic Photo of Day

در این تصویر خطوط ریلی در خط ساحلی شهر "دل مار" Del Mar را می بینید. این شهر در شمال "سان دیگو" San Diego، کالیفرنیا واقع شده است.

این تصویر توسط "لوکاس باربیری"  Lucas Barbieri در غروب آفتاب به ثبت رسیده است.

نور کم و ابرهای رنگی در آسمان، آنرا مانند جاده ای نقاشی شده نشان می دهد.

دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

جاده ای نقاشی شده |

جاده ای نقاشی شده | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Painted Passing | National Geographic Photo of Day

در این تصویر خطوط ریلی در خط ساحلی شهر "دل مار" Del Mar را می بینید. این شهر در شمال "سان دیگو" San Diego، کالیفرنیا واقع شده است.

این تصویر توسط "لوکاس باربیری"  Lucas Barbieri در غروب آفتاب به ثبت رسیده است.

نور کم و ابرهای رنگی در آسمان، آنرا مانند جاده ای نقاشی شده نشان می دهد.

الهه افهامی