دست و پا زدن | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Paddle Out | National Geographic Photo of the Day

پایه های اسکله هانتیگتون سایه های درازی را بر روی موج سواری در ساحل کالیفرنیا انداخته است. رومئو دونزا عکاس این اثر معتقد است:
درام و تعلیق بسیاری در این ترکیب بندی می‌توان دید.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

دست و پا زدن |

دست و پا زدن | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Paddle Out | National Geographic Photo of the Day

پایه های اسکله هانتیگتون سایه های درازی را بر روی موج سواری در ساحل کالیفرنیا انداخته است. رومئو دونزا عکاس این اثر معتقد است:
درام و تعلیق بسیاری در این ترکیب بندی می‌توان دید.

زينب شيرازی