شکوه فراگیر | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Overarching Splendor | National Geographic Photo Of Day

کهکشان راه شیری در این عکس که در پارک ملی آرچز یوتا گرفته شده ، به زیبایی مشخص می باشد .  عکاس ، مانیش مامتانی ، برای عکاسی در این پارک ملی به دنبال سوژه بود و به هنگام شب توانست این منظره ی حیرت انگیز را به ثبت برساند . آسمان شب در این منطقه دیدنی است .

دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

شکوه فراگیر |

شکوه فراگیر | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Overarching Splendor | National Geographic Photo Of Day

کهکشان راه شیری در این عکس که در پارک ملی آرچز یوتا گرفته شده ، به زیبایی مشخص می باشد .  عکاس ، مانیش مامتانی ، برای عکاسی در این پارک ملی به دنبال سوژه بود و به هنگام شب توانست این منظره ی حیرت انگیز را به ثبت برساند . آسمان شب در این منطقه دیدنی است .

یزدان مرشدزاده